Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka

Powrót siewcy zarazy

Mateusz Laszczkowski

Publikujemy tekst Mateusza Laszczkowskiego, w którym autor diagnozuje w społeczeństwach dotkniętych epidemią koronawirusa powrót historycznej figury "siewcy zarazy". Tendencja ta zmierza jego zdaniem do stanu, w którym na samych siebie będziemy zapatrywać się jak na medium przenoszące wirusa.

Panika, pandemia i polityczny organizm

Laurie Penny

Co o podstawach, na jakich zbudowane są współczesne społeczeństwa, mówią nam nasze reakcje na pandemię? Czy prawda o sobie, jaką odkrywamy pod wpływem koronawirusa, daje dobre rokowania na wiek XXI - wiek zmiany klimatycznej? Pyta i odpowiada Laurie Penny, angielska publicystka.

Polityka antykapitalistyczna w czasach COVID-19

David Harvey

Prezentujemy rozbudowaną analizę wpływu pandemii koronawirusa na globalną akumulację kapitału autorstwa jednego z najwytrawniejszych badaczy kapitalizmu, Davida Harveya. Marksistowski geograf zastanawia się, jakie opcje ratowania systemu ma w zanadrzu świat kapitału i jakie konsekwencje postępującego kryzysu spadną na świat pracy.

Komunowirus

Jean-Luc Nancy

Filozof Jean-Luc Nancy wzywa nas, byśmy nie dali się zwieść: oddzielenie, do którego prowadzi pandemia koronawirusa, wcale nie wtrąca nas w indywidualizm, ale komunizuje nawzajem. Koronawirus to komunowirus.

Kryzys państwa czy państwo kryzysu?

Bartosz Wójcik

Bartosz Wójcik napisał polemikę z tekstem swojego redakcyjnego kolegi Michała Pospiszyla o związkach państwa z epidemią. Zastanawia się w niej czy faktycznie powinniśmy tak szybko rozstawać się z państwem, czy też może - właśnie w czasie kryzysu - jest nam ono szczególnie potrzebne.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 152 153