IMAGES OF THE RABBLE

The Images of the Rabble

Praktyka Teoretyczna

We have just published the new issue of Theoretical Practice journal, entitled: The Images of the Rabble.

Ćwiczenia z ekspansji. Kolonialne wątki endeckiego zwrotu ku dyscyplinie

Claudia Snochowska-Gonzalez

W oczekiwaniu na anglojęzyczny numer "Images of the Rabble" przedstawiamy polską wersję artykułu Claudi Snochowskiej-Gonzalez na temat XIX wiecznej migracji polskich chłopów do Brazylii i endeckiej trwogi mas

Policja i bogactwo narodów: déjà vu czy nieuregulowane rachunki?

Peter Linebaugh

Wraz z protestami po policyjnym zabójstwie George'a Floyda, w Stanach Zjednoczonych głośniej wybrzmiał postulat "odinwestowania policji". Marksistowski historyk Peter Linebaugh w swoim tekście przygląda się roli, jaką policji przyznawali ekonomiści liberalni i tłumaczy dlaczego hasło "defund the police" nie może zostać zrealizowane bez zniesienia kapitalizmu.

Wojny niewolnicze i krajobraz przedrewolucyjny

Łukasz Zaremba

Wokół książki Vincenta Browna, Tacky’s Revolt. The Story of an Atlantic Slave War, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. – London 2020.

Rising Subjects. The 1905 Revolution and the Origins of Modern Polish Politics

Wiktor Marzec

Nowa książka Wiktora Marca "Rising Subjects" ukazała się właśnie w University of Pittsburgh Press
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11