IMAGES OF THE RABBLE

▾ Redaktor naczelny

Krystian Szadkowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

▾ Sekretarz redakcji

Marta Wicha, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

▾ Redaktorki i redaktorzy

Eric Blanc, New York University, Stany Zjednoczone

Joanna Bednarek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pracownia Pytań Granicznych, Polska

Mateusz Janik, East China Normal University, Shanghai, Chiny

Piotr Juskowiak, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Mateusz Karolak, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii, Polska

Wiktor Marzec, Uniwersytet Warszawski, Polska

Łukasz Moll, Uniwersytet Wrocławski

Kamil Piskała, Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii, Polska

Michał Pospiszyl, Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, Polska

Mikołaj Ratajczak, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska

Paul Rekret, Richmond the American International University in London, Wielka Brytania

Marta Koronkiewicz, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, Polska

Bartosz Wójcik, Zakład Filozofii Polityki, Instyt Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Anna Piekarska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii, Polska

Jakub Krzeski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii, Polska

Paweł Kaczmarski, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Piotr Kuligowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska

Katarzyna Czeczot, Pracownia literatury romantyzmu, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polska

Eliasz Robakiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii, Polska

▾ Redaktorki i redaktorzy afiliowani

Karolina Grzegorczyk, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Warmuz, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski

Maciej Szlinder, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Agnieszka Kowalczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii, Polska

Görkem Akgöz, Humboldt University, Berlin, Germany, Niemcy

Raia Apostolova, Sociology and Social Anthropology, Central European University, Budapest, Hungary

Chiara Bonfiglioli, Gender and Women’s Studies, University College Cork, Ireland

Bartłomiej Błesznowski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Polska

Matthieu Desan, University of Colorado, Boulder, USA

Ainur Elmgren, Department of Philosophy, History and Art Studies, University of Helsinki

Dario Gentili, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Universita di Roma Tre, Italy

Federica Giardini, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Universita di Roma Tre, Italy

Ralf Hoffrogge, Institute for Social Movements, Ruhr-University Bochum, Germany

Jenny Jansson, Department of Government, Uppsala University, Sweden

Gabriel Klimont, kolegium MISH Uniwersytet Warszawski, Polska

Katarzyna Szopa, Uniwersytet Śląski, Polska

Georgi Medarov, University of Plovdiv, Bulgaria

Chris Moffat, School of History, Queen Mary University of London, UK

Tomasz Płomiński, Zakład Filozofii Nowożytnej, Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski, Polska

Felipe Ziotti Narita, University of Sao Paulo, Brasil

Agata Zysiak, Institute for Advanced Study, Princeton, USA

▾ Rada naukowa

Rosi Braidotti, Uniwersytet w Utrechcie, Wydział Nauk Humanistycznych, Holandia

Kathi Weeks, Duke University, Graduate Faculty – Women’s Studies, Stany Zjednoczone

Alberto Toscano, Goldsmiths University of London, Department of Sociology, Wielka Brytania

Jacek Tittenbrun, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Tomasz Szudlarek, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Polska

Jan Sowa, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Polska

Saskia Sassen, Columbia University, Department of Sociology, Stany Zjednoczone

Gigi Roggero, Universita di Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Włochy

Prof. dr hab. Ewa Rewers, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

Matteo Pasquinelli, Queen Mary University of London, School of Business and Management, Wielka Brytania

Wioletta Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Polska

Michael Löwy, École des hautes études en sciences sociales, Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux, Polska

Leszek Koczanowicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Polska

Peter Hudis, Oakton Community College, Stany Zjednoczone

Michael Hardt, Duke University, Graduate Faculty – Program in Literature, Stany Zjednoczone

Neil Brenner, Harvard University, Graduate School of Design, Stany Zjednoczone

Anna Zeidler-Janiszewska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Kulturoznawstwa i Filologii, Polska