Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka

Pracownia Praktyki Teoretycznej

Pracownia Praktyki Teoretycznej od marca 2023 roku funkcjonuje w strukturach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3.

Celem i zadania Pracowni obejmują:

1) rozwój pól badawczych osadzonych w tradycji krytycznej teorii społecznej o interdyscyplinarnym charakterze, znajdujących się na pograniczu nauk społecznych i humanistyki, w szczególności w takich obszarach, jak: a) krytyka ekonomii politycznej, b) emancypacyjna filozofia polityczna i ruchy społeczne, c) antropologia podmiotowości społeczno-politycznych, d) historia pojęć, historia ludowa, historia mniejszościowa, e) literaturoznawstwo krytyczne, f) studia nad antropocenem, g) metodologia krytycznych nauk społecznych i humanistyki;

2) organizowanie prac redakcyjnych i wydawniczych wokół czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”;

3) rozwój i koordynowanie projektów badawczych, wydawniczych i konferencyjnych;

4) inicjowanie i koordynowanie współpracy z instytucjami naukowymi, dynamizowanie współpracy międzynarodowej;

5) upowszechnianie i popularyzowanie badań w obiegu naukowym i popularnonaukowym.


W skład zespołu Pracowni wchodzą nauczyciele akademiccy i doktoranci UWr:

dr Łukasz Moll (kierownik) – Instytut Socjologii UWr

mgr Paweł Kaczmarski-Koronkiewicz – Instytut Filologii Polskiej UWr

dr Mateusz Karolak – Instytut Socjologii UWr

dr Marta Koronkiewicz-Kaczmarska – Instytut Filologii Polskiej UWr

mgr Izabela Poręba – Instytut Filologii Polskiej UWr

mgr Karol Poręba – Instytut Filologii Polskiej UWr


Z Pracownią współpracują:

dr Bartłomiej Błesznowski – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

mgr Stanisław Chankowski – – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Mateusz Janik - Instytut Studiów Politycznych PAN

Antonina Januszkiewicz – Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Piotr Juskowiak –  Instytut Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

dr Piotr Kuligowski – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

dr Wiktor Marzec – Instytut Studiów Społecznych im. Roberta B. Zojonca UW

mgr Anna Piekarska – Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Michał Pospiszyl – Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Mikołaj Ratajczak – Instytut Filozofii i Socjologii PAN

mgr Zuzanna Sala – Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Szopa – Instytut Literaturoznawstwa UŚ

dr Bartosz Wójcik – Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Łukasz Żurek – Instytut Literatury Polskiej UW


Inicjatywy organizowane w Pracowni:

31 marca 2023 – otwarcie Pracowni Praktyki Teoretycznej – międzynarodowe seminarium naukowe „Mobility Turn in the Theories of the Common” z udziałem prof. Mimi Sheller (Worcester Polytechnic Institute, USA) i dr Mai Sager (Lund University, Szwecja). https://www.facebook.com/events/6393257624086997

pracownia pt


7 czerwca 2023 - spotkanie autorskie z dr Bartoszem Wójcikiem wokół książki "Wojna i motłoch. Sprzeczności nowoczesne w filozofii Hegla".

14-15 czerwca 2023 – wizyta prof. Catherine Liu (Uniwersytet Kalifornijski w Irvine) – „Przeciwko miękkiej dyktaturze profesjonalnej klasy menedżerskiej” – wykład i spotkanie autorskie wokół książki „Luminarze postępu i cnoty. Rzecz przeciw profesjonalnej klasie menedżerskiej” (przeł. K. Górska, Moskowitz.Media 2023). https://www.facebook.com/events/147268355010059

Regulamin pracowni

https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/37034/nr-61-2023-z-dnia-21032023-utworzenie_pracpraktteoret_wns.pdf