Farmakopornokapitalizm

Artykuły z tagiem biopolityka

Gigi Roggero - W stronę instytucji dobra wspólnego

Gigi Roggero

Matteo Pasquinelli - Widma tego, co wspólne, oraz diagram wartości.

Matteo Pasquinelli

Sandro Mezzadra - Kartografie anty- i alternowoczesności

Sandro Mezzadra

Nick Dyer-Witheford - Komonizm

Praktyka Teoretyczna

Mikołaj Ratajczak - Polityczna filozofia języka: Paolo Virno

Mikołaj Ratajczak

1 2 3 4 5 6 7