IMAGES OF THE RABBLE

Wyjątek wirusowy

Jean-Luc Nancy

Stary przyjaciel Giorgio Agamben twierdzi, że koronawirus niewiele różni się od normalnej grypy. Zapomina, że w przypadku „normalnej” grypy mamy do dyspozycji szczepionkę, która dowiodła swojej skuteczności. Trzeba ją tylko każdego roku na nowo dostosowywać do wirusowych mutacji.

Stan wyjątkowy wywołany nieuzasadnioną sytuacją kryzysową

Giorgio Agamben

Aby zrozumieć wariackie, irracjonalne i absolutnie nieuzasadnione środki nadzwyczajne przyjęte w związku z domniemaną epidemią koronawirusa, musimy zacząć od deklaracji Włoskiej Krajowej Rady ds. Badań Naukowych (NRC), zgodnie z którą „we Włoszech nie ma epidemii SARS-CoV2”.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11