Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka

Artykuły z tagiem literatura

O tym, jak szlachcic rabację wywołał

Zuzanna Sala

Radosław Rak w "Baśni o wężowym sercu" psychologizuje pozycje klasowe i czyni z podległości oraz sprawczości immanentne cechy podmiotów reprezentujących chłopstwo i szlachtę. Czytelnik w pierwszym odruchu może sympatyzować z tym sposobem przedstawiania: trudno przecież zaprzeczyć, zwłaszcza dziś, że sytuacja społeczno-ekonomiczna jednostki ma wpływ na jej dyspozycje psychologiczne.

Łukasz Krajewski - Jałowa moneta

Łukasz Krajewski

Paweł Kaczmarski - Jaśnierynek. (Spóźnione) uwagi o "[beep] generation" Tomasza Bąka

Paweł Kaczmarski

Przemysław Czapliński - Prze(d)stawianie domostwa

Przemysław Czapliński

Podziemna rewolucja i różnica płciowa [część druga]

Praktyka Teoretyczna

1 2 3 4