Farmakopornokapitalizm

9780822946120-380x538.jpg

Rising Subjects. The 1905 Revolution and the Origins of Modern Polish Politics

Nowa książka Wiktora Marca "Rising Subjects" ukazała się właśnie w University of Pittsburgh Press

Książka Rising Subjects proponuje nową perspektywę na genezę polskiej sfery publicznej. Rewolucja 1905 to jedna z nielicznych oddolnych transformacji pola politycznego w polskiej historii. Ludowa rebelia wzmogła polityczne uczestnictwo klasy robotniczej. Podważenie dotychczas pilnie strzeżonych granic sfery publicznej wywołało jednak silną konserwatywną reakcję pośród dotychczasowych elit, i wystraszyło inteligencję. Polscy nacjonaliści obiecali wyeliminowanie rewolucyjnej anarchii i z powodzeniem zaproponowali swoją interpretację narastającego po rewolucji uczucia rozczarowania. Książka pokazuje rewolucję jako punkt zwrotny w przemianach sfery publicznej i początek nowoczesnej polityki w Polsce. Przygląda się genezie polskiego socjalizmu, nacjonalizmu i antysemityzmu w ich masowej formie. Ukazuje także trudności w wykorzystaniu klasowego antagonizmu dla demokratycznej polityki w warunkach skonfliktowanej, wieloetnicznej wspólnoty politycznej, zabiegającej zarazem o separatystyczne samostanowienie w opozycji wobec imperialnej władzy.