Farmakopornokapitalizm

logo

PT 1/2010

Praktyka Teoretyczna nr 1/2010

Wspólnota

Plik z całym numerem

 

Wstęp - Zespół Praktyki Teoretycznej s. 1

Wspólnota jako źródło cierpień

Maciej Szlinder Jaka wspólnota? Pojęcie wspólnoty w dyskursie „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej”  s. 5

Ariel Modrzyk Ku wspólnocie posttradycyjnej. Axel Honneth jako krytyk komunitariańskiej filozofii politycznej s. 27

Iris Marion Young Ideał wspólnoty i polityka różnicy s. 41

Wspólnota i miasto

Piotr Juskowiak Sztuka wspólnoty Krzysztofa Wodiczki. Wokół Projekcji Poznańskiej s. 68

Wiktor Marzec Polityka dla miast, miasta dla polityki. O możliwości (i konieczności) radykalnej polityki miejskiej s. 81

Poszerzanie Wspólnoty

Marietta Radomska Towards a Posthuman Collective: Ontology, Epistemology and Ethics s. 94

Agnieszka Kowalczyk Wspólnota poszerzona – spotkania ludzkich i pozaludzkich aktorów s. 116

To, co wspólne i jego podmiot

Manifest: Wzmocnić to, co wspólne. Teraz! s. 137

Michael Hardt Dobro wspólne a komunizm s. 145

Mikołaj Ratajczak Wielość: produkcja wspólnotowości s. 159

Autorefleksja Uniwersytetu – Wspólnota

Research and Destroy Communiqué z nieobecnej przyszłości – o kresie życia studenckiego s. 190

Uniwersytet – Przestrzenie wspólnoty. Ankieta s. 203

Uniwersytet to akcelerator podziałów klasowych – z Andrzejem W. Nowakiem rozmawia Krystian Szadkowski

Wspólnotowe eksperymenty w literaturze i sztuce

POEZJA

Jaś Kapela Babcia s. 218 Oni s. 218

Andrzej Szpindler : s. 219

Maciej Gierszewski Widziałem s. 222 Piknik s. 223 Występek s. 224 #5 s. 225

Szczepan Kopyt Youtube s. 227

Jaś Kapela Na czym polega Twoja lewicowość? s. 231

Przez długi czas kładłem się spać pisemnie. Zbyt długi czas! Z Grzegorzem Jankowiczem z  rozmawia Krystian Szadkowski s. 233