Farmakopornokapitalizm

logo

Poznań, 23 X 2011 - wykład i dyskusja

Zapraszamy na wykład Anny Curcio Operaismo i feminizm - przeszłość i teraźniejszość oraz dyskusję "Globalna rewolucja - przekraczanie ograniczeń spontaniczności w transnarodowym ruchu społecznym"

 
Rozbrat - ul. Pułaskiego 21a
godz. 17:30 - dr Anna Curcio - Operaismo i feminizm - przeszłość i teraźniejszość.
Podejmowanie kwestii feministycznych w kontekście operaismo i post-operaismo oznacza głównie rozważania na temat zagadnienia reprodukcji i pracy reprodukcyjnej. W swoim krótkim wykładzie omawiając relację między nurtem operaismo a feminizmem autorka chciałaby przede wszystkim skupić się na kwestii metody. Następnie zaś omówić polityczne walki toczące się w związku z kwestią reprodukcji w latach 60. i 70. oraz współcześnie. To znaczy koncentrujące się na: płacy za pracę domową, wykraczania poza pracę domową, kwestii nieopłacanej pracy w kapitalizmie kognitywnym oraz "reprodukcji jako fundamentu dobra wspólnego".
godz. 18:15 - Dyskusja: "Globalna rewolucja - przekraczanie ograniczeń sponaniczności w transnarodowym ruchu społecznym"
Rok 2011 z pewnością przejdzie do historii jako czas masowego globalnego gniewu klasowego. Od Aten po Tunis i Kair, z Londynu przez Madryt i Rzym, od Brukseli do Nowego Jorku przestrzeń publiczna przejmowana jest przez masy domagające się sprawiedliwości ekonomicznej, prawdziwej demokracji i odmawiające płacenia za kryzys spowodowany przez chciwość 1% oraz deklarujące odzyskanie tego, co moglibyśmy nazwać dobrem wspólnym. Wszystkim tym protestom towarzyszą formy samoorganizacji, które trudno nazwać spontanicznymi.
Proces oporu, według włoskich teoretyków, aby być skuteczny, powinien sformalizować się w instytucjach dobra wspólnego. Nie sposób ich pojmować jako przestrzeni kompletnie odgrodzonych od relacji wyzysku. Instytucja dobra wspólnego to zawsze mediacja pomiędzy autonomią a przyłączeniem. Odnosi się ona "do organizacji autonomii i oporu żywej pracy/wiedzy, władzy do określania sposobu zarządzania i kolektywnego dowodzenia w obrębie społecznej kooperacji i produkcji wspólnych norm w ramach zrywania z kapitalistycznym przechwytywaniem". Tak rozumiane instytucje miałyby się stać organizacyjną siłą kolektywnego przywłaszczania tego, co zostało wytworzone przez nas wszystkich.
W trakcie krótkiej, ale intensywnej dyskusji odnosząc się do praktyki międzynarodowych ruchów społecznych oraz ostatnich wydarzeń i mobilizacji ruchów społecznych w skali globalnej postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytanie o ograniczenia i potencjał teorii operaistycznej do analizowania technicznego składu klasowego i organizowania politycznego składu klasowego dzisiaj.
Uczestnicy: dr Joanna Bednarek, dr Anna Curcio, dr Gigi Roggero, Krystian Szadkowski
dr Joanna Bednarek - Filozofka, związana z Pracownią Pytań Granicznych UAM oraz Gender Studies UAM.
dr Anna Curcio - obroniła doktorat na Wydziale Socjologii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Calabrii, członkini kolektywu Edu-factory oraz UniNomade. Aktywistka Knowledge Liberation Front. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książki Precariopoli (2005), autorką La paura dei movimenti. Evento e genealogia di una mobilitazione (2006) oraz redaktorka tomu czasopisma Rethinking Marxism poświęconemu zagadnieniom dobra wspólnego. Zajmuje się historią operaismo, feminizmem włoskim, globalnymi ruchami pracowniczymi.
dr Gigi Roggero - badacz na Wydziale Polityki, Instytucji oraz Historii Uniwersytetu Bolońskiego. Jest działaczem kolektywów Edu-Factory oraz Uninomade, jest również zaangażowany w sieć Knolwdge Liberation Front oraz na stałe współpracuje z "Il Manifesto". Pośród wielu opublikowanych przez niego książek znajdują się m.in. Intelligenze fugitive(2005), L'archivio postcoloniale (2008), and La produzione del sapere vivo (2009), The Production of Living Knowledge: The Crisis of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America. (2011), La misteriosa curva della retta di Lenin. Per una critica dello sviluppo del capitalismo oltre i beni comuni (2011). Jest współautorem książek: Futuro anteriore (2002), Precariopoli (2005), oraz Gli operaisti (2005)
Krystian Szadkowski - doktorant IF UAM, badacz w Instytucie Badawczym Education Interational w Brukseli.
W tygodniu poprzedzającym dyskusję na stronie www.praktykateoretyczna.pl będziecie mogli znaleźć teksty dr Anny Curcio i dr Gigiego Roggero poświęcone operaistycznej metodologii współbadania, feminizmowi i kategoriom dobra wspólnego oraz instytucji dobra wspólnego.