Obszary niewiedzy. Lewicowa krytyka literacka

logo

Kontakt

email:

praktyka.teoretyczna@gmail.com

Adres korespondencyjny:

Redakcja "Praktyki Teoretycznej"

Instytut Filozofii UAM ul. Szamarzewskiego 89c 60-780 Poznań