Numery

 

Praktyka Teoretyczna nr 1/2010 – Wspólnota

Praktyka Teoretyczna nr 2/2011 oraz 3/2011 – Biopolityka

Praktyka Teoretyczna nr 4/2011 – Wokół Rzeczy-pospolitej

Praktyka Teoretyczna nr 5/2012 – Logika Deleuze’a – Próba demontażu

Praktyka Teoretyczna nr 6/2012 – Dziedzictwo Róży Luksemburg

Praktyka Teoretyczna nr 1(7)/2013 – Nowe Otwarcie Uniwersytetu

Praktyka Teoretyczna nr 2(8)/2013 – Teologie Emancypacyjne

Praktyka Teoretyczna nr 3(9)/2013 – Po kapitalizmie

Praktyka Teoretyczna nr 4(10)/2013 – Epistemologie feministyczne

Praktyka Teoretyczna nr 1(11)/2014 – Socjologia literatury 

Praktyka Teoretyczna nr 2(12)/2014 – Bezwarunkowy dochód podstawowy

Praktyka Teoretyczna nr 3(13)/2014 – Archaeologies of contemporaneity. Historical sociologies of the modern

Praktyka Teoretyczna nr 4(14)/2014 – Polityki popkultury

Praktyka Teoretyczna nr 1(15)/2015 – Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie

Praktyka Teoretyczna nr 2(16)/2015 – Akumulacja przez wywłaszczenie

Praktyka Teoretyczna nr 3(17)/2015 – Economic Theologies

Praktyka Teoretyczna nr 4(18)/2015 – Praca i produkcja w szkolnictwie wyższym

Praktyka Teoretyczna nr 1(19)/2016 – Ontologie komunistyczne nowożytności

Praktyka Teoretyczna nr 2(20)/2016 – Dialektyka i rewolucja

Praktyka Teoretyczna nr 3(21)/2016 – Migracje, granice i sprzeczności kapitalizmu

Praktyka Teoretyczna nr 4(22)/2016 – Strukturalizm i historia

Praktyka Teoretyczna nr 1(23)/2017 – Wyparte historie XIX wieku

Praktyka Teoretyczna nr 2(24)/2017 – Gwarancja zatrudnienia czy dochód podstawowy?

Praktyka Teoretyczna 3(25)/2017 – Czas Marksa. 150 lat „Kapitału”