Najnowsze

krótkie recenzje

Co czytać? Przegląd literatury krytycznej (4): Ruda, Mirowski, Piskała, „Czas Kultury”

Prezentujemy kolejny zbiór recenzji krytycznych publikacji polskich i zagranicznych. Zachęcamy do lektury!

czytaj
marx

Tomasz Rawski – Marks, Baskowa i Strajk

Od kilku lat przez rosyjską kinematografię przetacza się fala superprodukcji spod znaku „edukacji patriotycznej” hojnie dotowanych z państwowego funduszu do spraw kinematografii. Jak na wielką falę przystało, wielu obserwatorom przesłania ona widok – w tym wypadku mniej widoczne stają się przede wszystkim nieliczne obrazy powstające w ramach nurtu krytycznego. Na szczęście Za Marksa… (2012) – [...]

czytaj
Syriza V

Alejandro Nadal – Grecja: bunt w obliczu gasnącego światła

Wybory w Grecji wywołały wicher nadziei. Demokracja w Europie jest dziś światłem, które nie chce zgasnąć.

czytaj
Tsipras i Iglesias

Sandro Mezzadra, Toni Negri – O politykę walk: Syriza, Podemos i my

Rok 2014 zakończył się fiaskiem wyborów prezydenta Republiki Greckiej, a w związku z tym ogłoszeniem przedterminowych wyborów parlamentarnych. To wydarzenie polityczne o ogromnym znaczeniu,

czytaj

Czasopismo

Searching for a better city.

An urban discourse during the Revolution of 1905 in the Kingdom of Poland Kamil Śmiechowski* Summary: The main argument of this paper states that the Revolution of 1905, which established the era of modern politics in Central and Eastern Europe, was also an important landmark for the cities in the Kingdom of Poland. The rapid [...]

czytaj

“Did somebody say ‘transition’?”

A critical Intervention into the use of a notion Atila Lukić, Gordan Maslov* Summary: From the time of its introduction, the concept of ‘transition’ has effected a tectonic shift in our understanding of post-socialism. In the process which has taken place during the last couple of decades after the collapse of East European socialist regimes, [...]

czytaj

Putting the boundary at the centre

- a place where contemporary art meets politics Ewelina Chwiejda* Summary: This article focuses on the question of the involvement of contemporary artists in the public debate concerning boundary issues relating to migration and the treatment of immigrants. The aim of this essay is to take a closer look at some of their strategies for making [...]

czytaj

From underclass to Homo sovieticus.

Human constraints towards modernization Wojciech Woźniak* Summary: This article aims to present the discursive processes that were used to justify the path chosen to implement the social and economic transformation to capitalism in Poland. Special attention is paid to the role of elites in shaping a public discourse which legitimized the significant pauperization in society [...]

czytaj

The desire for fullness.

The fantasmatic logic of modernization discourses in the turn of the 19th century in Łódź Agata Zysiak* Summary: The tension inherent in the desire to be modern appeared with all its strength in the discourses surrounding an alien, rapidly developing industrial center in the middle of the rural Kingdom of Poland – the city of Łódź,. [...]

czytaj

Modernizacja mas.

Moment polityczny i dyskurs endecji w okresie rewolucji 1905-1907 Wiktor Marzec* Abstrakt: Artykuł rozważa zmianę w endeckim dyskursie politycznym w okresie rewolucji 1905–1907. Podejmuję w nim analizę zmiany stosunku do „mas”. Wizję modernizacji mas traktuję jako specyficzną formę dyskursu nowoczesności – reakcję na niezdeterminowanie, nieadekwatność politycznych instytucji i języków i gwałtowne rozszerzenie realnego uczestnictwa politycznego. [...]

czytaj

Paradoksy ideologicznego uprzywilejowania

– studium przypadku Kaja Kaźmierska* Abstrakt: Artykuł przedstawia swoiste studium przypadku: Łodzi jako miasta robotniczego oraz biografii włókniarki pracującej w jednej z łódzkich fabryk włókienniczych w latach 1975–1998. Korzystając również z innych materiałów – opracowań na temat historii społecznej Łodzi oraz badań socjologicznych Hanny Świdy-Ziemby, umieszczam analizowaną biografię w chronologicznym i społecznym kontekście tak, aby [...]

czytaj

Introduction

Toward a discursively oriented historical sociology of the modern Jacek Burski, Wiktor Marzec, Agata Zysiak There is no single narrative, let alone explanation, of modernity. Being and becoming modern is contested and renegotiated over time and there is no widely accepted understanding of what it means to be modern (Flatley 2008). What we have instead [...]

czytaj

Market Value and Victorian Hybrids

Dickens and Marx Against Latour Zachary Tavlin* Summary: When Bruno Latour says that “we have never been modern,” he means only to recognize that the ‘actually living’ of modernity (or the temporal duration we’ve often categorized as ‘modernity’) is something altogether different (and far more complicated) than the theoretical apparatus by which academic intellectuals use [...]

czytaj

Dochód podstawowy a wydajność w kapitalizmie kognitywnym

Andrea Fumagalli*, Stefano Lucarelli** Abstrakt: W niniejszym artykule dochód podstawowy (DP) nie będzie rozważany jako środek podnoszenia standardów życia czy społecznego dobrostanu. Zostanie raczej zaprezentowany jako niezbędna strukturalna polityka zmierzająca do osiągania zdrowszego i bardziej sprawiedliwego kompromisu między kapitałem a pracą. Przyjmując podejście francuskiej szkoły regulacji, utrzymujemy, że taki kompromis oparty jest na redystrybucji wzrostów [...]

czytaj

Bezwarunkowy dochód podstawowy – postulat godny rozważenia

Praktyka Teoretyczna W 2011 roku w Hiszpanii z protestów i demonstracji narodził się ruch 15-M, nazywany też ruchem Oburzonych. W kraju szczególnie silnie dotkniętym kryzysem gospodarczym kilka milionów ludzi oddolnie zorganizowało opór przeciw polityce cięć i zaciskania pasa, drastycznemu wzrostowi bezrobocia i scenie politycznej zablokowanej przez dwie główne partie rządzące (Partię Ludową i Hiszpańską Socjalistyczną [...]

czytaj

Nie-dominacja jako niezależność socjoekonomiczna.

Neorepublikańskie argumenty za bezwarunkowym dochodem podstawowym Paweł Marczewski* Abstrakt: Według Philipa Pettita „republikańskie państwo promujące wolność jako nie-dominację musi działać na rzecz niezależności socjoekonomicznej”. W artykule rozważono pytanie, czy wprowadzenie powszechnego dochodu podstawowego jest działaniem promującym wolność jako nie-dominację. Autor dowodzi, że to rozwiązanie może być umotywowane dwoma argumentami, zaproponowanymi przez Pettita jako republikańskie uzasadnienie [...]

czytaj

Od sprawiedliwości do warunku transformacji

Dochód podstawowy w kapitalizmie kognitywnym Maciej Szlinder* Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie argumentacji teoretyków i teoretyczek kapitalizmu kognitywnego na rzecz bezwarunkowego dochodu podstawowego, wskazanie na jej oryginalny wkład do debaty nad tym rozwiązaniem, także wykazanie pewnych teoretycznych niespójności i niedociągnięć. Oryginalność przedstawianego podejścia polega na przydaniu szczególnego znaczenia tezie o kryzysie prawa wartości opartej na [...]

czytaj

Bezwarunkowy dochód podstawowy w perspektywie ekospołecznej

Łukasz Moll* Abstrakt:Artykuł konfrontuje się z teoretycznymi próbami konstruktywnego rozwiązania dylematów, które pojawiają się na stykach debat o Bezwarunkowym Dochodzie Podstawowym (BDP) oraz tych dotyczących wymogów racjonalizacji systemów gospodarczych z przyczyn ekologicznych. Zestawiając ze sobą obecne w tych debatach racje, tekst argumentuje za ekospołecznym ujęciem BDP, które – korzystając z innych narzędzi ekologii politycznej – [...]

czytaj