• okladka post

  „Epistemologie feministyczne” już online

  Zapraszamy do zapoznania się z 4(10)/2013 numerem Praktyki Teoretycznej poświęconym epistemologiom feministycznym. Chociaż w sieci od czerwca – promocję zaczynamy wraz z końcem wakacji. W numerze znajdziecie anglojęzyczne teksty autorek zagranicznych (Baldwin, Keating, Merenda, Burchard, Blizzard, Bauchspies, Mathews, Peterson, Weldon), jak i polskich badaczek (Zgoła, Myk, Szopa, Borys). Plik pdf z całym numerem będzie dostępny [...]

  czytaj
 • Alternatywa istnieje

  Peter Hudis – Alternatywa istnieje. Można ją znaleźć u Marksa!

  Zachęcamy do lektury tłumaczenia napisanego przez Petera Hudisa artykułu, który pierwotnie ukazał się w numerze „Po kapitalizmie”.

  czytaj
 • Kaczmarski

  Paweł Kaczmarski – Mit poezji niezakorzenionej, czyli jeszcze w sprawie Franaszka

  Publikujemy głos Pawła Kaczmarskiego w dyskusji o polskiej nowej poezji.

  czytaj
 • palestyna

  Igor Strapko, Paulina i Maciek – Pozdrowienia z Palestyny

  Jesienią 2012 roku dwójka polskich uczestników londyńskiego ruchu skłoterskiego wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Popular Struggle Coordination Committee – palestyńską inicjatywę przeciwdziałającą izraelskiej okupacji za pomocą metod non-violence. Wydarzenie zostało zwieńczone akcją blokady dróg służących żołnierzom i żydowskim osiedleńcom. Poniższa rozmowa – podobnie jak udostępniony wideoklip – jest pokłosiem ich udziału w tamtych wydarzeniach. [...]

  czytaj
 • morgan 450x255

  Małgorzata Danicka – „Myśleliśmy, że pierwszy człowiek był Anglikiem!”

  Scenariusze ewolucyjne antropogenezy – wpływ perspektywy feministycznej – Elaine Morgan. Wstęp Elaine Morgan jest autorką niesłusznie niedocenioną zarówno przez naukowy mainstream, jak przez feminizm. Z zawodu pisarka, podjęła kwestię ewolucji człowieka z powodów feministycznych. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zagadnienia dotyczące antropogenezy były tematem nie tylko intensywnych badań paleoantropologicznych, ale również wielu poczytnych pozycji [...]

  czytaj

Najnowsze

okladka post

„Epistemologie feministyczne” już online

Zapraszamy do zapoznania się z 4(10)/2013 numerem Praktyki Teoretycznej poświęconym epistemologiom feministycznym. Chociaż w sieci od czerwca – promocję zaczynamy wraz z końcem wakacji. W numerze znajdziecie anglojęzyczne teksty autorek zagranicznych (Baldwin, Keating, Merenda, Burchard, Blizzard, Bauchspies, Mathews, Peterson, Weldon), jak i polskich badaczek (Zgoła, Myk, Szopa, Borys). Plik pdf z całym numerem będzie dostępny [...]

czytaj
Alternatywa istnieje

Peter Hudis – Alternatywa istnieje. Można ją znaleźć u Marksa!

Zachęcamy do lektury tłumaczenia napisanego przez Petera Hudisa artykułu, który pierwotnie ukazał się w numerze „Po kapitalizmie”.

czytaj
Kaczmarski

Paweł Kaczmarski – Mit poezji niezakorzenionej, czyli jeszcze w sprawie Franaszka

Publikujemy głos Pawła Kaczmarskiego w dyskusji o polskiej nowej poezji.

czytaj
palestyna

Igor Strapko, Paulina i Maciek – Pozdrowienia z Palestyny

Jesienią 2012 roku dwójka polskich uczestników londyńskiego ruchu skłoterskiego wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Popular Struggle Coordination Committee – palestyńską inicjatywę przeciwdziałającą izraelskiej okupacji za pomocą metod non-violence. Wydarzenie zostało zwieńczone akcją blokady dróg służących żołnierzom i żydowskim osiedleńcom. Poniższa rozmowa – podobnie jak udostępniony wideoklip – jest pokłosiem ich udziału w tamtych wydarzeniach. [...]

czytaj

Czasopismo

Epistemologie feministyczne: ku lepszej wiedzy o „kobietach”

Wstęp *Joanna Bednarek, Katarzyna Czeczot Feminizm jako projekt zarazem polityczny i naukowy narodził się wraz z konstatacją, że ta dotycząca kobiet wiedza, którą wytwarzano dotychczas i która uchodziła za naukową, jest w rzeczywistości niepełna, zniekształcona i zideologizowana. Badaczki i działaczki postawiły sobie wyjściowe pytanie, które do dziś znajduje się u podstaw feministycznych projektów badawczych: jak [...]

czytaj

Decentring the Human?

Towards a Post-Anthropocentric Standpoint Theory AnaLouise Keating,  Kimberly C. Merenda* Summary: Drawing on recent developments in virology and the work of Chicana queer-feminist Gloria Anzaldúa, this article explores the possibility of shifting from anthropocentric epistemologies (including feminist standpoint theories) into more expansive, decentralized modes of knowledge production which are neither entirely human-centered nor fully post-human. [...]

czytaj

Stability of Shifting Ground.

Feminist Ethnography and Practice Deborah Blizzard, Wenda K Bauchspies* Summary: In this article the two authors problematize the moment of stabilization in doing fieldwork and writing ethnography from a feminist perspective. The paper begins with an introduction to the question: How do feminist science studies scholars reconcile a normative need to stabilize our research site [...]

czytaj

Co-writing, Co-knowing.

Transforming Epistemologies Melissa Burchard, Amy Lanou, Leah Mathews, Karin Peterson, Alice Weldon* Summary: Our article offers a vision of how collaborative processes of knowledge-making in an interdisciplinary faculty writing group can transform professional lives of isolation into ones that flourish. Central to our co-creation of knowledge are the practice of storytelling in a critical self-reflective [...]

czytaj

Feminist Aliens, Memoirs from the Margins.

A Caribbean „Feminist’s” Experience in Western Feminism. Andrea N. Baldwin* Summary: Feminist scholars from the developing world have long written about the fracture between Western and developing world feminisms, where women from the developing world are often depicted as one monolithic group of oppressed “third world” women by feminists from the West. I posit in [...]

czytaj

Tożsamościowe (trans)lokacje bohaterów prozy Virginii Despentes na przykładzie powieści „Apocalypse bébé”

Clara Zgoła* Abstrakt: Artykuł stanowi próbę prześledzenia twórczości współczesnej, trzeciofalowej, francuskiej powieściopisarki, Virginii Despentes, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w niej na przestrzeni ubiegłych dwudziestu lat zmian. W pierwszej części przedstawiony zostaje zarys wczesnego etapu jej pisarstwa. Na pierwszy plan wysuwają się specyficzne dla kultury francuskiej końca ubiegłego stulecia kwestie kontekstualne: zwłaszcza zachodzących w relacji do [...]

czytaj

Dermografie: poetyka relacji.

Wokół związków materii i języka w poezji Joanny Mueller Katarzyna Szopa* Abstrakt: Skóra, będąc zewnętrzną powłoką ciała, jest do tej pory niespożytkowanym aspektem w badaniach posthumanistycznych. O ile nieoceniona rozprawa Frantza Fanona o znaczącym tytule Black Skin, White Masks zredefiniowała znaczenie, jakie kryje się w myśleniu o skórze w kontekście rasy, o tyle do tej [...]

czytaj

Nie ma nic lepszego niż teoria.

Kilka uwag o praktyce teoretycznej współczesnych awangardowych pisarek amerykańskich (Lyn Hejinian, Leslie Scalapino, Carla Harryman)1. Małgorzata Myk* Abstrakt: Artykuł poświęcony jest praktykom teoretycznym trzech czołowych autorek nurtu amerykańskiej twórczości eksperymentalnej kojarzonych z kręgiem poetów L=A=N=G=U=A=G=E: Lyn Hejinian, Leslie Scalapino i Carla Harryman. Odegrały one fundamentalną rolę w ukształtowaniu ciągle otwartej i toczącej się debaty krytyczno-teoretyczno-literackiej [...]

czytaj

Rasa, klasa, płeć i wieś.

Feministyczne epistemologie marginesu. Monika Borys* Abstrakt: W moim artykule próbuję odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób polski feminizm mógłby poszerzać wiedzę i włączać w obszar swoich działań mieszkanki wsi. W tym celu przywołuję teorie z obszaru czarnej myśli feministycznej oraz postkolonializmu, które problematyzują epistemologię podporządkowanych. Aby renegocjować reżimy widzialności, które ograniczają naszą wyobraźnię, proponuję aplikację [...]

czytaj

Postoperaistyczne lektury Marksowskiego ‘Fragmentu o maszynach’ w świetle krytyki

Krystian Szadkowski* Abstrakt: Tekst podejmuje niezbędną na polskim gruncie kontekstową i krytyczną lekturę Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” z Zarysu krytyki ekonomii politycznej. Kluczowym wątkiem jest teza o ciągłej aktualności, pomimo pozornego kryzysu, intuicji teoretycznych przedstawicieli marksizmu postoperaistycznego. Dla jej podparcia zreferowane zostały kluczowe założenia trzech typów lektury „Fragmentu”: politycznej, filozoficznej i historyczno-ekonomicznej. Odczytania te zostały [...]

czytaj

Rethinking the Alternative to Capitalism

Paul McLaughlin* Summary: This essay is a polemic with Peter Hudis’ paper Yes, There Is An Alternative – And It Can Be Found in Marx in the context of his broader conception (Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism (Brill 2013)). The author analyses the mentioned proposition and its ability to answer to the following [...]

czytaj

„Po kapitalizmie” jako kierunek i efekt walki klasowej

Praktyka Teoretyczna Kapitalizm nigdy sam z siebie nie upadnie. Trzeba go w tym celu popchnąć. Akumulacja kapitału to proces bez końca. Chyba że położy się mu kres. Klasa kapitalistyczna nigdy z własnej woli nie odda władzy. Należy ją z niej wywłaszczyć. D. Harvey, The Enigma of Capital, and the Crises of Capitalism Kapitalistyczne intermezzo nie [...]

czytaj

Learning from Manchester.

Uneven Development, Class and the City1 Kacper Pobłocki* Summary: This paper argues that one of the greatest challenges mounted to urban theory is accounting for the simultaneous unfolding in the Global South of “planetary urbanization” and world’s greatest industrial revolution. In order to show that industrial cities are still pertinent to urban theory, I revisit Victorian [...]

czytaj

O projekcie „po kapitalizmie”

Aneta Rostkowska Wyobraźmy sobie obszar, w obrębie którego do pewnej populacji dociera, że gromadzenie kapitału bez końca nie jest ani możliwe, ani pożądane, i w związku z tym wierzy ona, że inny świat nie tylko jest, ale musi być możliwy. W jaki sposób taka zbiorowość powinna wkroczyć na drogę ku innym rozwiązaniom? (…) Oczywiście, że [...]

czytaj