• Alternatywa istnieje

  Peter Hudis – Alternatywa istnieje. Można ją znaleźć u Marksa!

  Zachęcamy do lektury tłumaczenia napisanego przez Petera Hudisa artykułu, który pierwotnie ukazał się w numerze „Po kapitalizmie”.

  czytaj
 • Kaczmarski

  Paweł Kaczmarski – Mit poezji niezakorzenionej, czyli jeszcze w sprawie Franaszka

  Publikujemy głos Pawła Kaczmarskiego w dyskusji o polskiej nowej poezji.

  czytaj
 • palestyna

  Igor Strapko, Paulina i Maciek – Pozdrowienia z Palestyny

  Jesienią 2012 roku dwójka polskich uczestników londyńskiego ruchu skłoterskiego wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Popular Struggle Coordination Committee – palestyńską inicjatywę przeciwdziałającą izraelskiej okupacji za pomocą metod non-violence. Wydarzenie zostało zwieńczone akcją blokady dróg służących żołnierzom i żydowskim osiedleńcom. Poniższa rozmowa – podobnie jak udostępniony wideoklip – jest pokłosiem ich udziału w tamtych wydarzeniach. [...]

  czytaj
 • morgan 450x255

  Małgorzata Danicka – „Myśleliśmy, że pierwszy człowiek był Anglikiem!”

  Scenariusze ewolucyjne antropogenezy – wpływ perspektywy feministycznej – Elaine Morgan. Wstęp Elaine Morgan jest autorką niesłusznie niedocenioną zarówno przez naukowy mainstream, jak przez feminizm. Z zawodu pisarka, podjęła kwestię ewolucji człowieka z powodów feministycznych. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zagadnienia dotyczące antropogenezy były tematem nie tylko intensywnych badań paleoantropologicznych, ale również wielu poczytnych pozycji [...]

  czytaj
 • ikona

  Przeciw eksmisjom

  Jesteśmy aktywistami i członkami ruchów społecznych z Europy, głównie z obszarów Morza Śródziemnego. Spotkaliśmy się w Mediolanie w dniach 13–15 czerwca 2014 roku, by zainicjować początek sieci, która przysłuży się naszej dalszej walce o sprawy lokatorskie oraz prawo do miasta.

  czytaj

Najnowsze

Alternatywa istnieje

Peter Hudis – Alternatywa istnieje. Można ją znaleźć u Marksa!

Zachęcamy do lektury tłumaczenia napisanego przez Petera Hudisa artykułu, który pierwotnie ukazał się w numerze „Po kapitalizmie”.

czytaj
Kaczmarski

Paweł Kaczmarski – Mit poezji niezakorzenionej, czyli jeszcze w sprawie Franaszka

Publikujemy głos Pawła Kaczmarskiego w dyskusji o polskiej nowej poezji.

czytaj
palestyna

Igor Strapko, Paulina i Maciek – Pozdrowienia z Palestyny

Jesienią 2012 roku dwójka polskich uczestników londyńskiego ruchu skłoterskiego wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Popular Struggle Coordination Committee – palestyńską inicjatywę przeciwdziałającą izraelskiej okupacji za pomocą metod non-violence. Wydarzenie zostało zwieńczone akcją blokady dróg służących żołnierzom i żydowskim osiedleńcom. Poniższa rozmowa – podobnie jak udostępniony wideoklip – jest pokłosiem ich udziału w tamtych wydarzeniach. [...]

czytaj
morgan 450x255

Małgorzata Danicka – „Myśleliśmy, że pierwszy człowiek był Anglikiem!”

Scenariusze ewolucyjne antropogenezy – wpływ perspektywy feministycznej – Elaine Morgan. Wstęp Elaine Morgan jest autorką niesłusznie niedocenioną zarówno przez naukowy mainstream, jak przez feminizm. Z zawodu pisarka, podjęła kwestię ewolucji człowieka z powodów feministycznych. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zagadnienia dotyczące antropogenezy były tematem nie tylko intensywnych badań paleoantropologicznych, ale również wielu poczytnych pozycji [...]

czytaj

Czasopismo

Postoperaistyczne lektury Marksowskiego ‘Fragmentu o maszynach’ w świetle krytyki

Krystian Szadkowski* Abstrakt: Tekst podejmuje niezbędną na polskim gruncie kontekstową i krytyczną lekturę Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” z Zarysu krytyki ekonomii politycznej. Kluczowym wątkiem jest teza o ciągłej aktualności, pomimo pozornego kryzysu, intuicji teoretycznych przedstawicieli marksizmu postoperaistycznego. Dla jej podparcia zreferowane zostały kluczowe założenia trzech typów lektury „Fragmentu”: politycznej, filozoficznej i historyczno-ekonomicznej. Odczytania te zostały [...]

czytaj

Rethinking the Alternative to Capitalism

Paul McLaughlin* Summary: This essay is a polemic with Peter Hudis’ paper Yes, There Is An Alternative – And It Can Be Found in Marx in the context of his broader conception (Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism (Brill 2013)). The author analyses the mentioned proposition and its ability to answer to the following [...]

czytaj

„Po kapitalizmie” jako kierunek i efekt walki klasowej

Praktyka Teoretyczna Kapitalizm nigdy sam z siebie nie upadnie. Trzeba go w tym celu popchnąć. Akumulacja kapitału to proces bez końca. Chyba że położy się mu kres. Klasa kapitalistyczna nigdy z własnej woli nie odda władzy. Należy ją z niej wywłaszczyć. D. Harvey, The Enigma of Capital, and the Crises of Capitalism Kapitalistyczne intermezzo nie [...]

czytaj

Learning from Manchester.

Uneven Development, Class and the City1 Kacper Pobłocki* Summary: This paper argues that one of the greatest challenges mounted to urban theory is accounting for the simultaneous unfolding in the Global South of “planetary urbanization” and world’s greatest industrial revolution. In order to show that industrial cities are still pertinent to urban theory, I revisit Victorian [...]

czytaj

O projekcie „po kapitalizmie”

Aneta Rostkowska Wyobraźmy sobie obszar, w obrębie którego do pewnej populacji dociera, że gromadzenie kapitału bez końca nie jest ani możliwe, ani pożądane, i w związku z tym wierzy ona, że inny świat nie tylko jest, ale musi być możliwy. W jaki sposób taka zbiorowość powinna wkroczyć na drogę ku innym rozwiązaniom? (…) Oczywiście, że [...]

czytaj

Still an Awkward Class

Central European post-peasants at home and abroad in the era of neoliberalism Chris Hann* Summary: The paper builds on the author’s intimate knowledge of Eastern European village life over four decades. Before, during, and after socialism, villagers (“peasants”) have always been incorporated into wider structures, while at the same time challenging standard social science theories. [...]

czytaj

Uniwersytet jako przestrzeń modulacji i molekularnego oporu.

Krystian Szadkowski* Jednym z celów, jakie w najnowszej książce postawił przed sobą Gerald Raunig1, austriacki filozof związany z wielojęzycznym projektem transversal, jest próba konceptualnego przepracowania metafor związanych z produkcją wiedzy i kultury w warunkach obecnego etapu rozwoju kapitalizmu. Pierwszą z nich jest „fabryka”, omawiana w kontekście współczesnych transformacji uniwersytetu, drugą „przemysł” odniesiony do hegemonii przemysłów [...]

czytaj

Jean-Luc Nancy i polityka

Komunizm a Rozdzielona wspólnota Piotr Sadzik* Abstrakt: Artykuł stara się pokazać, w jaki sposób w pracach francuskiego filozofa Jean-Luca Nancy’ego przebiegają połączenia pomiędzy pojęciem „wspólnoty” a pojęciem „komunizmu”. To drugie posiada dla niego znaczenie przekraczające sferę polityki i powinno być rozumiane jako swego rodzaju kategoria pre-egzystencjalna i quasi-ontologiczna. Bycie-we-wspólnocie oznacza dla filozofa bycie-z, które podkreślone [...]

czytaj

Dwie dusze socjaldemokracji

Kamil Piskała* 150 lat i wszystko na nic?1 Choć tradycyjnie pojęte badania nad historią polityczną, koncentrujące swoją uwagę na losach rządów, parlamentów, organizacji partyjnych i ich przywódców od dłuższego już czasu spychane są nieco na margines światowej historiografii, to zainteresowanie dziejami niemieckiej socjaldemokracji zdaje się wcale nie maleć – kolejne lata, jakby na przekór trendom, [...]

czytaj

Co się stało z klasą?

Neil Smith* Abstrakt: Chociaż problem klas społecznych przyczynił się znacząco do wyłonienia się teorii społecznej w geografii w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku, to przestał ostatnio funkcjonować jako pryzmat, przez który spogląda się na kwestie społecznej konstrukcji przestrzeni, miejsca oraz natury. Przyczyny odejścia od perspektywy klasowej leżą po części we wzroście alternatywnego politycznego spojrzenia [...]

czytaj

Świątynia nauki, fundament demokracji czy fabryka specjalistów?

Józef Chałasiński i powojenne spory o ideę uniwersytetu1 Kamil Piskała, Agata Zysiak* Abstrakt:  Pierwsze lata powojennej historii Polski były czasem przełomowym, czasem niepewności i nadziei na nowe społeczeństwo. Wielu intelektualistów wierzyło w unikalną szansę na zmiany i budowę lepszego świata, w tym budowę nowoczesnego uniwersytetu. Tradycje międzywojennej akademii starły się z ideami tworzenia uczelni nowego [...]

czytaj

Czerwony horyzont marzeń

Bartosz Ślosarski*   Zastanawiać się nad tym, czy poza kapitalizmem istnieje życie ludzkie i jak wyglądałby alternatywny model społeczeństwa, to ryzykować, że wyląduje się na stoku utopijnych spekulacji, abstrahujących od niepewnego przebiegu walk klasowych i niewiadomych układów sił politycznych2.   Powyższy cytat z książki Daniela Bensaïda powinien być przestrogą dla każdego zaangażowanego badacza, który chciałby [...]

czytaj

Yes, There Is An Alternative – And It Can Be Found in Marx

Peter Hudis* Summary: Although few questions are more important than whether a viable alternative to capitalism is possible, radical theory has tended to shy away from directly engaging the issue—even when the theoretical and practical cost of the claim that “there is no alternative to capitalism” is acknowledged. This essay argues that the barrier towards [...]

czytaj

Neoliberalism as big pipeline network

Wiktor Marzec* Neoliberalism has become one of most widely discussed terms in recent critical social science research, yet remains somehow elusive as an object of empirical research. The proliferating debate on the very nature of neoliberalism, its historical emergence, and its reference to various social actors still does not come out of the agenda in [...]

czytaj