29 XI 2014

Prowadzenie: Piotr Juskowiak

Lektury obowiązkowe:

M. De Angelis, Reflections on Alternatives, Commons and Communities, „The Commoner” 2003, nr 6.

E. Ostrom, Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, Prize Lecture, December 8, 2009.

Lektury uzupełniające:

G. Hardin, The Tragedy of the Commons, “Science” 1968, vol. 162.

Ch. Hess, Mapping the New Commons, University of Gloucestershire, Cheltenham, England, July 14-18, 2008.

G. de Peuter, N. Dyer-Witheford, Commons and Cooperatives, “Affinities: A Journal of Radical Theory, Culture, and Action”, Volume 4, Number 1, Summer 2010.

S. Federici, Feminism And the Politics of the Commons, http://www.commoner.org.uk/wp-content/uploads/2011/01/federici-feminism-and-the-politics-of-commons.pdf.

J. McCarthy, Commons as Counterhegemonic Projects, „Capitalism Nature Socialism”, 2006, vol. 16, issue 1.

E. Ostrom, Dysponowanie wspólnymi zasobami, przeł. Z. Wiankowska-Ładyka, Warszawa 2013.

E. Ostrom, Neither Market nor State – Governance of Common-Pool Resources in the Twenty-First Century, International Food Policy Research Institute, June 2, 1994.

PROGRAM RAMOWY

 

12.00 – 15.00 Część seminaryjna

12.00 – 13.30 – Seminarium lekturowe (Ostrom)

13.30 – 13.45 – Przerwa

13.45 – 15.00 – Seminarium lekturowe (De Angelis)

15.00 – 16.30 – Wspólne wyjście na obiad

16.30 – 19.45 – Część konferencyjna (czas na wystąpienia obejmuje dyskusję – sugerowana proporcja to max. 30 minut referat/15 minut dyskusja):

16.30 – 17.15 – Anna Piekarska (UW), Wojna wojnie. Carl Schmitt i Róża Luksemburg.

17.15 – 18.00 – Kamil Śmiechowski (UŁ), Pojęcie wspólnoty w burżuazyjnej sferze publicznej. Łódź na początku XX wieku

18.00 – 18.45 – Marta Madejska (UŁ), Pamięć robotnic przemysłu włókienniczego w Łodzi jako narzędzie krytyki metod badań polskiej pamięci zbiorowej

18.45 – 19.00 – Przerwa

19.00 – 19.45 – Agata Zysiak (UŁ), Pragnienia i awans edukacyjny w powojennej Polsce

19.45 – 20.30 – Michał Pospiszyl (UW), Ontologiczny komunizm Marsyliusza z Padwy.

20.30 – 20.45 – Dyskusja organizacyjna dotycząca przyszłego spotkania

21.00 –    …    –  Część integracyjna

 

Share This