Nowy numer Praktyki teoretycznej: Praca i produkcja w szkolnictwie wyższym

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Praktyki Teoretycznej: Praca i produkcja w szkolnictwie wyższym !

Krystian Szadkowski -Stratyfikacja w szkolnictwie wyższym jako antyteza dobra wspólnego

  Simon Marginson. 2016. Higher Education and the Common Good. Melbourne: Melbourne University Press.

Oskar Szwabowski – Ukryty program akademicki

  Dorota Pauluk. 2016. Ukryte programy edukacji i ich rezultaty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   

KRYSTIAN SZADKOWSKI – PRZYTŁOCZENIE CZY PRZYSPIESZENIE PRACY AKADEMICKIEJ?

Piotr Kowzan, Małgorzata Zielińska, Agnieszka Kleina-Gwizdała, Magdalena Prusinowska. 2015. „Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”. Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Gdańsk-Bydgoszcz-Warszawa: Nowe Otwarcie Uniwersytetu.

Krystian Szadkowski – Czy ruch studencki potrzebuje krytycznych, radykalnych i niebezpiecznych książek?

Refleksje cztery lata po publikacji polskiego wydania Edu-factory. Poniższy tekst jest szkicem referatu wygłoszonego 2 sierpnia 2015 roku w Warszawie, w ramach odsłony Szkoły Letniej Uniwersytetu Zaangażowanego.

„Uniwersytet to nie firma” – Nie będziemy pisać dyplomów na akord!

Choć od dłuższego czasu debatuje się nad stanem szkolnictwa wyższego w Polsce, oddolne poruszenie i mobilizację społeczności studenckiej na Uniwersytecie Warszawskim spowodowała dopiero niepozorna z początku nowelizacja Regulaminu Studiów.

Joss Winn – Kooperatywne szkolnictwo wyższe poddane w pełni demokratycznej kontroli

Współczesne szkolnictwo wyższe na całym świecie rozpada się pod naporem błędnych neoliberalnych reform. Czy kooperatywne uniwersytety, prowadzone przez swoich członków oraz ukierunkowane na ich potrzeby, mogą stać się odpowiedzią na ten szkodliwy proces?

List otwarty w sprawie sposobu zatrudniania na UAM

List otwarty w sprawie warunków zatrudniania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym

Oskar Szwabowski* Abstrakt: W niniejszym artykule zajmę się krytyką struktury teoretycznej, w ramach której w obszarze pedagogiki wytwarzane są krytyki reform szkolnictwa wyższego. Udowadniam, że krytyka neoliberalizmu w edukacji z jednej strony nie rozpoznaje dynamiki zmian i „konieczności” transformacji, z drugiej zaś zarówno krytyka, jak i obrona neoliberalnych reform nie przekracza kapitalistycznego rozdzielenia oraz właściwej […]

Demokratyzowanie czy neoluddyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki

Andrzej W. Nowak* Abstrakt: Artykuł jest próbą diagnozy neoluddystycznych tendencji w krytykach reform szkolnictwa wyższego. W kontekście polskim widoczne są one w marginalizacji perspektywy technonauki. Autor wskazuje na potencjalnie emancypacyjny charakter technonauki i konieczność pomyślenia zmiany, która stanowiłaby alternatywę zarówno dla neoluddystycznej technofobii, jak i kapitalistycznej technokracji. Słowa kluczowe: neoluddyzm, technokracja, technonauka, uniwersytet, zmiana społeczna […]