Tiziana Terranova – Czerwony stos atakuje! Algorytmy, kapitał i automatyzacja tego, co wspólne

Niniejszy esej jest efektem badań grupy włoskich instytucji samokształceniowych [autoformazione] o inspiracjach postautonomistycznych („wolnych uniwersytetów” zaangażowanych w oddolną organizację publicznych seminariów, konferencji, warsztatów itp.) oraz sieci anglojęzycznych badaczy i pracowników naukowych zajmujących się teorią i praktyką mediów cyfrowych, związanych z uniwersytetami, pismami naukowymi i ośrodkami badawczymi. W badaniach brali także udział artyści, aktywiści, prekarni pracownicy […]

Anton Pannekoek – Rady Robotnicze

Przedstawiamy kolejny archiwalny artykuł Antona Pannekoeka. Pierwotnie został opublikowany w języku angielskim, w amerykańskim czasopiśmie „International Council Correspondence” (Vol. II, No. 5, April 1936). Artykuł podpisano inicjałami “J.H.” (od pseudonimu John Harper, często używanego przez Pannekoeka).

Anton Pannekoek – Rewolucja robotnicza

Rewolucja, za pośrednictwem której klasa robotnicza zdobędzie władzę i wolność, nie jest pojedynczym ograniczonym czasowo wydarzeniem. Jest to proces organizacji i samokształcenia, podczas którego robotnicy stopniowo – teraz, w trakcie rozwijającego się buntu, jak i w przyszłości – budują siłę zdolną do pokonania burżuazji, zniszczenia kapitalizmu oraz zbudowania nowego systemu kolektywnej produkcji.

Róża Luksemburg – Zastój i postęp w marksizmie

Kolejny niepublikowany od ponad stu lat tekst Róży Luksemburg na temat roli teorii w ruchu socjalistycznym oraz walki klasowej w sferze kultury.

Alberto Toscano – Polityka abstrakcji: komunizm i filozofia

Co może oznaczać bycie komunistą w filozofii albo traktowanie komunizmu jako idei filozoficznej?

Joanna Bednarek – Utopia? Tak, poproszę!

Joanna Bednarek recenzuje The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries – najnowszą książkę Kathi Weeks, feministki, profesor z Duke University.

Mikołaj Ratajczak – 11 tez na 11 listopada 2011

Redakcja Praktyki Teoretycznej popiera antyfaszystowską blokadę organizowaną 11.11.11 w Warszawie przez Koalicję 11 listopada. Więcej informacji o blokadzie: http://11listopada.org/

Gigi Roggero – Pięć tez o dobru wspólnym

Omawiając kwestię dobra wspólnego, nie możemy mieć ostatecznej pewności, czy rok temu było zbyt wcześnie, za rok będzie zbyt późno. Jednak pytanie o to, co wspólne, musi zostać uhistorycznione i usytuowane, a zatem umiejscowione w ramach transformacji stosunków społecznych pracy i kapitału, jak również ich współczesnego kryzysu. Moja analiza wyrasta z konceptualnej ramy określanej przez […]