Maciej Szlinder – Klincz, chaos i nowa nadzieja po wyborach w Hiszpanii

Wyniki wczorajszych wyborów parlamentarnych w Hiszpanii pokazały, że tamtejsza scena polityczna znalazła się w klinczu.

Damian Winczewski – Kryzys i niekonsekwencja

Yanis Varoufakis. 2015. Globalny Minotaur. Tłum. Joanna Bednarek. Warszawa: PWN.

Łukasz Moll – Prekariat Razem, czyli jak my to robimy?

W tekście Prekariat i partia Mikołaj Ratajczak przedstawił – i ze swojej perspektywy rozwinął – problem relacji prekariatu, czy też, mówiąc precyzyjniej, różnorodnych grup podlegających współcześnie procesom prekaryzacji względem ich instytucjonalnej reprezentacji politycznej.

Maciej Szlinder – Podwójna walka Varoufakisa

Poniższy tekst ukazał się jako przedmowa do książki Yanisa Varoufakisa „Globalny Minotaur. Ameryka, Europa i przyszłość światowej gospodarki” (tłum. Joanna Bednarek, red. nauk. Maciej Szlinder, PWN, Warszawa 2015). Dziękujemy wydawnictwu za zgodę na zamieszczenie tekstu na naszej stronie.

Jan Sowa – Koniec przyszłości

Kryzys długu suwerennego Grecji wydaje się na chwilę uspokojony. Ale tylko uspokojony.

Jan Sowa – Schadenfreude albo koniec pewnego złudzenia

Niemcy wraz z kilkoma wspierającymi je krajami z Północy i Wschodu Europy podjęły próbę nie tylko reaktywacji owego haniebnego zwyczaju, ale również podniesienia go na nowy poziom: zepchnięcia całego, suwerennego kraju do roli niewolnika w związku z niespłacalnością długu, jaki na nim ciąży.

Moll – Zemsta ekonomii politycznej

Chantal Mouffe. 2015. Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie. Tłum. Barbara Szelewa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Alejandro Nadal – Grecja: bunt w obliczu gasnącego światła

Wybory w Grecji wywołały wicher nadziei. Demokracja w Europie jest dziś światłem, które nie chce zgasnąć.

Sandro Mezzadra, Toni Negri – O politykę walk: Syriza, Podemos i my

Rok 2014 zakończył się fiaskiem wyborów prezydenta Republiki Greckiej, a w związku z tym ogłoszeniem przedterminowych wyborów parlamentarnych. To wydarzenie polityczne o ogromnym znaczeniu,