Guy Standing – Zbywatele i prekariat

Poniższy tekst jest pierwszym rozdziałem książki Guya Standinga The Precariat’s Charter, której polskie tłumaczenie (Karta Prekariatu) autorstwa Piotra Juskowiaka, Pawła Kaczmarskiego i Macieja Szlindera ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN jesienią 2015 roku.

Guy Standing – Karta Prekariatu

Poniższe artykuły są częścią książki Guya Standinga The Precariat’s Charter, której polskie tłumaczenie (Karta Prekariatu) autorstwa Piotra Juskowiaka, Pawła Kaczmarskiego i Macieja Szlindera ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN jesienią 2015 roku.

Strategia dla dochodu podstawowego

Rozmowa z Guyem Standingiem Maciej Szlinder: Opuściliśmy właśnie wrocławskie seminarium dotyczące dochodu podstawowego. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Guy Standing: To była bardzo interesująca dyskusja. Dochód podstawowy staje się coraz ważniejszym zagadnieniem, szeroko dyskutowanym na świecie, a w szczególności w Skandynawii, południowej Europie czy nawet w Stanach Zjednoczonych. W Polsce obserwujemy początki debaty na ten […]

The Strategy for Basic Income

Interview with Guy Standing Maciej Szlinder: We have just had the seminar about Basic Income in Wrocław. What are your first reflections about it? Guy Standing: I think it was a very interesting discussion. Basic income is becoming an increasingly important issue and more widely discussed throughout the world, particularly in Scandinavia, Southern Europe and […]

Guy Standing – Najwyższy czas: prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu (2)

8. Ku podstawowemu bezpieczeństwu dochodu1 Zwolenniczki i zwolennicy dochodu podstawowego są zgodni, że największa trudność wiąże się ze sposobem jego wprowadzenia. W grę wchodzą kwestie kosztów, wyzwań administracyjnych, legitymacji politycznej oraz sposobu wygaszania innych systemów. Część odważnych osób popiera rozwiązanie w stylu wielkiego wybuchu – wprowadzenie pełnego dochodu podstawowego o świcie, dzień po wygranych wyborach. […]

Guy Standing – Najwyższy czas: prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu (1)

1. Wizja: podstawowe bezpieczeństwo dochodu i „godna praca”1 Żyjemy w dziwnych czasach, w świecie największego bogactwa finansowego w historii, w którym jednak więcej ludzi niż kiedykolwiek wcześniej żyje w nędzy. Codzienne wiadomości w mediach wypełnione są wojnami i odwetami, podczas gdy głos pokoju sprowadzono do szeptu. Relatywna i absolutna deprywacja podsyca nietolerancję i gniew oraz […]

Guy Standing – Kto wchodzi w skład prekariatu?

Publikujemy kolejny rozdział książki prof. Guya Standinga „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa”

Guy Standing – Dlaczego prekariat staje się coraz liczniejszy?

Publikujemy kolejny rozdział książki prof.  Guya Standinga „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa”

Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa

Od dziś, co miesiąc publikować będziemy tłumaczenia kolejnych rozdziałów ważnej książki prof. Guya Standinga pt. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Zapraszamy do lektury!      

Prekariat: Wstęp

ściągnij wersję pdf   Książka niniejsza opisuje powstawanie nowej grupy o światowym zasięgu, klasy w procesie tworzenia. Za cel zaś stawia sobie próbę znalezienia odpowiedzi na pięć następujących pytań: Co to za grupa? Kto do niej wstępuje? Dlaczego się powiększa? Dlaczego powinniśmy przejmować się jej wzrostem? I dokąd wiedzie nas prekariat? Ostatnie pytanie ma zasadnicze znaczenie. […]