„Nawet jeśli go nie widzisz, on wciąż tam jest.” Z Michaelem Hardtem rozmawiają Taavi Sundell i Tero Toivanen

Podczas ostatniej dekady pojęcie dobra wspólnego stało się głównym tematem w filozofii politycznej, jak również sprawą często omawianą przez ruchy społeczne.

Michael Hardt – Komunizm jest bezwzględną krytyką wszystkiego, co istnieje.

z Michaelem Hardtem, filozofem i współautorem książki Rzecz-pospolita rozmawia zespół Praktyki Teoretycznej.

Rzecz-pospolita – Słownik pojęć

Poniżej prezentujemy Słownik pojęć opracowany z okazji polskiego wydania Rzeczy-pospolitej przez Mikołaja Ratajczaka i Jana Sowę – przedruk za: M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, przeł. Praktyka Teoretyczna, Wydawnictwo Korporacji Ha!art, Kraków 2012, s. 511-522.

Joanna Bednarek – Jak możliwa jest absolutna demokracja?

Abstrakt: W ostatniej części trylogii Imperium, Rzeczy-pospolitej, Negri i Hardt pytają o sposób, w jaki wielość może rządzić sama sobą. W odpowiedzi stawiają tezę, że absolutna demokracja, pojmowana jako polityczna artykulacja wielości, niezakładająca jej redukcji do zunifikowanego podmiotu (ludu), jest możliwa. Jak stwierdza Negri, ten sposób myślenia o politycznej artykulacji jest zakorzeniony w tradycji demokratycznego […]

A. Negri, F. Lucchese, J. E. Smitha – Wokół dobra wspólnego (wywiad)

Abstrakt: W wywiadzie przeprowadzonym świeżo po publikacji włoskiego tłumaczenia Rzeczy-pospolitej Antonio Negri, oprócz opisywania sposobu w jaki przebiegała jego współpraca z Michaelem Hardtem, omawia również najważniejsze dla książki węzły problemowe, które mogły pozostawać niejasne dla czytelnika. Odpowiada na pytania o znaczenie rewizji i ożywienia siedemnastowiecznych kategorii pojęciowych, o znaczenie bycia komunistą, o przepracowanie tezy o […]

Gigi Roggero – Towards the institutions of the common

The political project of instituting the common, which we develop in this book, cuts diagonally across these false alternatives – neither private nor public, neither capitalist nor socialist – and opens a new space for politics.1. This short sentence in the preface – with its suggestive title, The Becoming Prince of the Multitude – Michael […]

Gigi Roggero – W stronę instytucji dobra wspólnego

Rozwijany przez nas w tej książce polityczny projekt tworzenia instytucji dobra wspólnego przecina diagonalnie te fałszywe alternatywy – nie opowiada się ani za tym, co prywatne, ani za tym, co publiczne, ani za kapitalizmem, ani socjalizmem – otwierając nowe przestrzenie dla polityki.1 To krótkie zdanie ze wstępu o bardzo sugestywnym tytule Wielość staje-się-księciem – w […]

Gerald Raunig – Commonwealth, New Machines of the Common

The first volume of Michael Hardt and Toni Negri’s trilogy was a theoretical event and at the same time the discursive machine of the anti-globalization movement.

Gerald Raunig – Rzecz-pospolita. Nowe maszyny tego, co wspólne

Pierwszy tom trylogii Michaela Hardta i Toniego Negriego był teoretycznym wydarzeniem, a zarazem dyskursywną maszyną ruchu alterglobalistycznego.

Jason Francis McGimsey – O co walczymy?

Rzecz-pospolita jest fundamentalnym wkładem w budowę nowego horyzontu walk politycznych dwudziestego pierwszego wieku, stara się bowiem udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane na gruncie ruchów społecznych pytanie: o co walczymy?