Mateusz Kolaszkiewicz – Postać maszyny, obraz pragnienia: „Anty-Edyp” w tle psychologii analitycznej Junga i Hillmana

Adrian Mrówka – „Félix Guattari, krytyka psychoanalizy i przypadek La Borde”

Niniejszym tekstem inaugurujemy seminarium recenzyjne czasopisma „Praktyka Teoretyczna” poświęcone wydanej niedawno w polskim przekładzie książce „Anty-Edyp” Gillesʼa Deleuzeʼa i Felixa Guattariego.

 

Gilles Deleuze w króciutkim tekście zatytułowanym Dla Félixa, napisanym po śmierci Guattariego, podjął próbę ogólnego opisu dorobku swojego naukowego przyjaciela. Zajęły go, co ważne, nie te prace, które napisali wspólnie, lecz te, które wyszły spod pióra samego Guattariego. Za domenę, której Guattari najwierniej się poświęcił, bezsprzecznie Deleuze uznał psychiatrię. (więcej…)