Jan Czyński – Przyszłość kobiet (1841)

Tłumaczenie broszury Jana Czyńskiego „Przyszłość kobiet” („Avenir des femmes”) jest pierwszym z materiałów źródłowych, które zostaną opublikowane w numerze 3/2018 „Praktyki Teoretycznej”, poświęconym wczesnemu socjalizmowi.

Jacques Rancière – Bramy raju

  Przełożył: Jędrzej Brzeziński

Wyparte historie XIX wieku

  Katarzyna Czeczot, Wiktor Marzec, Michał Pospiszyl   W prezentowanym numerze Praktyki Teoretycznej stawiamy sobie stosunkowo skromne zadanie. Naszym celem nie było opowiedzenie (całej) wypartej historii dziewiętnastego wieku, ani nawet stworzenie mapy umożliwiającej wyznaczenie potencjalnie interesujących pod tym względem obszarów. Ich wielość i programowa niejednolitość możliwych perspektyw badawczych sprawiają, że zadanie takie nie byłoby możliwe […]

Nowy numer Praktyki Teoretycznej „Wyparte historie XIX wieku”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Praktyki Teoretycznej: Wyparte historie XIX wieku

Piotr Kuligowski – Łódzki proletariat i momenty demokratyzacji

Kamil Śmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska i Kenshi Fukumoto. 2016. Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku: Nowe kierunki badawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bartosz Wójcik – Wyklęte ludy ziemi

Artur Domosławski. 2016. Wykluczeni. Warszawa: Wielka Litera.

Michał Pospiszyl – Skomunikować wielość

Jan Wacław Machajski. 2016. Pracownik umysłowy i inne pisma. Tłum. S. Kowalski, red. i wstęp P. Laskowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakub Krzeski i Anna Piekarska – Autonomia Oporu – Marks, Spinoza i akumulacja pierwotna

Abstrakt: Niniejszy artykuł stanowi próbę równoległej lektury Marksa i Spinozy. Pragniemy pokazać, że immanentystyczna ontologia i antropologia polityczna tego ostatniego wzbogaca krytykę kapitalizmu o refleksję nad rolą, jaką odgrywa podmiotowość w procesie podporządkowywania. Jednocześnie odczytujemy ten proces jako niedomknięty. Taką interpretację umożliwia zastosowanie kluczowego z punktu widzenia naszych dociekań Spinozjańskiego ujęcia wyobraźni jako ambiwalentnego przekaźnika […]

Gabriel Klimont – Plebs uczy się czytać

Wiktor Marzec. 2016. Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Łódź-Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Universitas.

Łukasz Moll – Pożegnanie z klasą robotniczą

  Edwin Bendyk, Urszula Papajak, Marcin Popkiewicz i Michał Sutowski. 2016. Polski węgiel. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.