J. Bednarek, E. Majewska, M. Pospiszyl – Poststrukturalizm, produkcja, marksizm

J. Bednarek, E. Majewska, M. Pospiszyl – Poststrukturalizm, produkcja, marksizm

Przedstawiamy zapis dyskusji wokół książki Joanny Bednarek „Polityka poza formą”  która odbyła się w warszawskiej Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa pod koniec maja. Dyskusje prowadził Michał Pospiszyl a brały w niej udział Autorka, Ewa Majewska oraz osoby z publiczności.

 

(więcej…)

Joanna Bednarek – Praca biopolityczna i nowy skład klasowy

Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri

 

Abstrakt1: Negri i Hardt stawiają w trylogii Imperium kontrowersyjną tezę o autonomizacji pracy biopolitycznej spod władzy kapitału. Twierdzą również, że tak „wyzwolona” praca stanowi podstawę politycznej emancypacji klasy robotniczej/wielości. Zestawienie kategorii pracy biopolitycznej z wprowadzonym przez Deleuze’a i Guattariego pojęciem pragnienia-produkcji, jaki i porównanie tezy o jej autonomizacji z (również pochodzącym od autorów Kapitalizmu i schizofrenii) pojęciem stawania-się-mniejszościowym, uwidacznia zarówno ograniczenia, jak i potencjał teoretycznych propozycji autorów Rzecz-pospolitej. (więcej…)

  1. Artykuł jest częścią większego projektu Pragnienie-produkcja i żywa praca, i stanowi ciąg dalszy tekstu Życie jako moc deterytorializacji, który ukazał się w „Praktyce Teoretycznej” 2011, nr 2/3, http://numery.praktykateoretyczna.pl/PT_nr2-3_2011_Biopolityka/12.bednarek.pdf []