Paweł Kaczmarski – Jaśnierynek. (Spóźnione) uwagi o „[beep] generation” Tomasza Bąka

1. Druga książka poetycka Tomasza Bąka, [beep] generation, stanowi zarówno przedłużenie projektu naszkicowanego w debiutanckiej Kanadzie, jak i samodzielny, mocny tom

Przemysław Czapliński – Prze(d)stawianie domostwa

Anna Barcz. 2016. Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Paweł Kaczmarski – Mit poezji niezakorzenionej, czyli jeszcze w sprawie Franaszka

Publikujemy głos Pawła Kaczmarskiego w dyskusji o polskiej nowej poezji.

Paweł Kaczmarski – Czarny prostopadłościan

(impresje z kiru Szczepana Kopyta)

Paweł Kaczmarski – Okopań poideł. O „Sile niższej (full hasiok)” Konrada Góry

Kto widział Konrada Górę czytającego swoje wiersze publicznie, ten wie, jak duże upodobanie ma autor Pokoju widzeń do dygresji, do zbaczania w rejon opowieści, anegdot i etymologiczno-etnograficznych wywodów. Tok wiersza bardzo często zostaje przerwany, by ustąpić miejsca dryfującym i swobodnie rozwijającym się pobocznym wątkom.

Paweł Kaczmarski – Egzaltacja i nowe możliwości (o jednym wierszu Szczepana Kopyta)

Szczepan Kopyt napisał i opublikował w internecie wiersz, zatytułowany uderzenie. Dość długi – dający się zapewne opisać słowem “poemat” – jest już drugim (po iuvenes dum sumus) tekstem Kopyta opublikowanym “luzem” od wydania jego czwartej książki poetyckiej buch.

Paweł Kaczmarski – Wiersz jako przestroga

Od publikacji głośnego wiersza Guntera Grassa minęło już trochę czasu; komentarze na jego temat – przynajmniej w polskiej prasie – ucichły, chociaż powrócą zapewne, jeśli w ciągu najbliższych lat nazwisko Grassa wróci w debacie publicznej w związku z kontrowersjami podobnej skali. Jego ostatnia twórczość została potępiona przecież zarówno przez pisarzy i krytyków literackich, jak i […]