Piotr Kuligowski – Dwadzieścia jeden lat, które wstrząsnęły światem

Sheila Fitzpatrick. 2017. Rewolucja rosyjska. Tłum. Jakub Bożek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Bartosz Wójcik – Lenin w kontekście

Tariq Ali. 2017. The Dilemmas of Lenin. Terrorism, War, Empire, Love, Revolution. London-New York: Verso.

Łukasz Moll – Pożegnanie z klasą robotniczą

  Edwin Bendyk, Urszula Papajak, Marcin Popkiewicz i Michał Sutowski. 2016. Polski węgiel. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Migracje intelektualne: paradygmaty teorii i materializm biograficzny. Fragment wstępu do książki „Migracje modernizmu”

Migracje modernizmu - okładka

Prezentujemy fragment wstępu z książki „Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy”. Pod redakcją Tomasza Majewskiego, Wiktora Marca i Agnieszki Rejniak-Majewskiej, Narodowe Centrum Kultury – Stowarzyszenie Topografie, Warszawa – Łódź, 2014. Pominięto przypisy.  

Michał Pospiszyl – Prześniona walka klas. Leder, Marks i mieszczańska rewolucja

 Wolności nie sposób zapewnić niewolnikom odgórnie. Konieczne jest aby niewolnik sam się wyswobodził podejmując „walkę na śmierć i życie” Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti i historia uniwersalna

Adam Leszczyński, Michał Pospiszyl – Liberalni staliniści czy stalinowscy liberałowie, czyli jak modernizowano peryferie

Próby skoku w nowoczesność, dokonywane przez takie peryferyjne kraje jak Rosja, Chiny, Korea Południowa czy Polska, w prawie wszystkich przypadkach utrwaliły ich peryferyjność na długie dziesięciolecia. Wysoki wzrost mógł dawać złudzenie elitom, że coś się zmienia, ale z punktu widzenia globalnego zmieniło się niewiele – z Adamem Leszczyńskim, autorem książki Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu […]

Jacek Dobrowolski – Była sobie Polska, Polska i Polska

W plebiscycie na najlepszą polską książkę roku 2012 czytelniczki Praktyki Teoretycznej wybrały „Fantomowe ciało króla” Jana Sowy. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu publikujemy esej Jacka Dobrowolskiego zainspirowany książką J. Sowy. Zachęcamy do dalszych komentarzy i udziału w dyskusji nad „Fantomowym ciałem króla”. Przyjemnej lektury! Redakcja Praktyki Teoretycznej

„Tu i teraz” czyli poza peryferyjność.

Z Janem Sową, autorem Fantomowego ciała króla – najlepszej książki roku 2012 zdaniem czytelników „Praktyki Teoretycznej” rozmawiają Kamil Piskała i Michał Pospiszyl [część II] Michał Pospiszyl, Kamil Piskała: Czy używanie teorii centrów i peryferii do interpretacji zjawisk we współczesnym kapitalizmie, w którym kapitał koncentruje się w dużo bardziej skomplikowany i niejednoznaczny sposób niż ten, który […]

Michael Löwy – Tradycja i bunt w nowym zapatyzmie

Żyjemy w czasach odczarowywania świata. Kapitalizm w swojej neoliberalnej formie jak nigdy dotąd redukuje wszystkie zalety, wartości i stosunki społeczne do postaci towaru. Światem rządzi ujęcie ilościowe, merkantylizacja i uniwersalna monetaryzacja. To epoka, w której wszystkie ludzkie uczucia topione są w tym, co stary Marks nazywał „lodowatą wodą egoistycznego wyrachowania”.

Michał Pospiszyl – Teologia peryferii

Choć niemal cała współczesna lewica spogląda w kierunku Ameryki Łacińskiej z nadzieją na narodziny prawdziwie radykalnego ruchu społecznego, to polska recepcja teologii wyzwolenia – kluczowej dla zrozumienia walk i oporów w tym regionie – praktycznie nie istnieje.