Massimo De Angelis – Ogólny wzór dóbr wspólnych

  Dwa obiegi W tekście tym badam źródła relacji między systemem kapitalistycznym a systemem dóbr wspólnych (the commons) – sposoby, w jakie gospodarka bądź rynki w istocie zakładają dobra wspólne. Począwszy od lat 90. XX wieku w literaturze poświęconej dokonywanym przez kapitał grodzeniom dóbr wspólnych – często przyjmującym postać przemocowego wywłaszczania z zasobów utrzymywanych wspólnie […]

Łukasz Moll – Sytuując to, co wspólne. De Angelis, Agamben i zewnętrze kapitalizmu

  W 150 lat od wydania Kapitału alternatywą dla kapitalizmu pozostaje projekt tego, co wspólne, dla którego dorobek Karola Marksa pozostaje jedną z podstawowych inspiracji teoretycznych (Harvey 2012, 102–129). Chociaż idea komunizmu ugina się pod ciężarem historycznych prób swojego urzeczywistnienia, wspólnota wywłaszczonych z bogactwa wytwórców nie przestaje funkcjonować jako projekt potencjalnego wyjścia poza kapitalizm, powracając […]

Ateologia wielości.

Katechon, pompa próżniowa i biopolityka Michał Pospiszyl* Abstrakt: Tekst stanowi próbę historyczno-materialistycznej analizy pojęć teologicznych, politycznych i naukowych (na przykład katechon, wielość czy próżnia). Takie badania, szczegółowo przeprowadzone na toczonych u progu nowoczesności dyskusjach między Spinozą, Hobbesem a także Boylem, mają pokazać kluczowe i brzemienne w konsekwencje teoretyczne rozstrzygnięcia. Pokazuje z jednej strony ukształtowanie się […]

PT 6/2012

Rzecz-pospolita – Słownik pojęć

Poniżej prezentujemy Słownik pojęć opracowany z okazji polskiego wydania Rzeczy-pospolitej przez Mikołaja Ratajczaka i Jana Sowę – przedruk za: M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, przeł. Praktyka Teoretyczna, Wydawnictwo Korporacji Ha!art, Kraków 2012, s. 511-522.

Bednarek – Praca biopolityczna i nowy skład klasowy

Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri   Abstrakt1: Negri i Hardt stawiają w trylogii Imperium kontrowersyjną tezę o autonomizacji pracy biopolitycznej spod władzy kapitału. Twierdzą również, że tak „wyzwolona” praca stanowi podstawę politycznej emancypacji klasy robotniczej/wielości. Zestawienie kategorii pracy biopolitycznej z wprowadzonym przez Deleuze’a i Guattariego pojęciem pragnienia-produkcji, jaki i porównanie tezy […]

Mario Tronti – Klasa

Publikujemy tekst poświęcony pojęciu klasy napisany przez klasyka operaismo Mario Trontiego, autora fundamentalnej dla włoskiego marksizmu książki Operai e capitale (1966).

Mikołaj Ratajczak – Polityczna filozofia języka: Paolo Virno

Recenzja książek: P. Virno, A Grammar of the Multitude. For an Analysis of Contemporary Forms of Life, oraz P. Virno, Multitude: Between Innovation and Negation.

Łódź, 24 X 2011 – wykład i dyskusja

Zapraszamy na wykład From Operaismo to Post-operaismo. The History and Current Tendencies (dr Gigi Roggero) oraz dyskusję „Towards Autonomous Institutions of the Common”   24 X 2011 – Łódź, Świetlica Klubu Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101 lewa oficyna, I piętro godz. 17.30 – dr Gigi Roggero – From Operaismo to Post-operaismo. The History and Current […]

Gigi Roggero – Pięć tez o dobru wspólnym

Omawiając kwestię dobra wspólnego, nie możemy mieć ostatecznej pewności, czy rok temu było zbyt wcześnie, za rok będzie zbyt późno. Jednak pytanie o to, co wspólne, musi zostać uhistorycznione i usytuowane, a zatem umiejscowione w ramach transformacji stosunków społecznych pracy i kapitału, jak również ich współczesnego kryzysu. Moja analiza wyrasta z konceptualnej ramy określanej przez […]