Anton Pannekoek – Między własnością publiczną a własnością wspólną

Anton Pannekoek – Między własnością publiczną a własnością wspólną

Anton Pannekoek, swego czasu ważna postać w niderlandzkim i niemieckim ruchu robotniczym, jest nieznany nie tylko dla zainteresowanych dwudziestowieczną myślą społeczną, ale także dla współczesnej lewicy – łącznie z jej intelektualnym nurtem. Zasługuje jednak na uwagę nie tylko jako aktywny polityk komunistyczny pierwszej połowy XX wieku, ale przede wszystkim jako teoretyk „komunizmu rad”, (więcej…)

Srećko Horvat, Igor Štiks – Witamy na pustyni transformacji! Post-socjalizm, Unia Europejska i nowa lewica na Bałkanach

Srećko Horvat, Igor Štiks – Witamy na pustyni transformacji! Post-socjalizm, Unia Europejska i nowa lewica na Bałkanach

W ostatnich miesiącach uwaga światowej opinii publicznej skupiła się na politycznych przekształceniach na Bliskim Wschodzie, na fali protestów od Tel Awiwu przez Madryt po Wall Street, a także bieżącym kryzysie w Grecji. Jednak w cieniu tych niepokojów mieliśmy do czynienia z wrzeniem na postsocjalistycznych Bałkanach. Przez cały 2011 rok wybuchały protesty manifestujące żądania społeczne w Rumunii, Albanii, Serbii, Macedonii, a zwłaszcza w Chorwacji. (więcej…)

Michał Pospiszyl – Uwolnić rynek od państwa i kapitału

Michał Pospiszyl – Uwolnić rynek od państwa i kapitału

Mieszkałyśmy przez tydzień w obozie wariatów. Nie chodzi o niespójny przekaz czy jarmarczny wystrój naszych obskurnych namiotów (prawdopodobnie nie ma sensu dyskusja nad estetyką tego miejsca, którego różnorodność umożliwiała każdej z nas identyfikację z tym, co się tam działo, jednocześnie – być może – wykluczając osoby, które skłonne byłby się przyłączyć do projektu mniej efemerycznego). Nie chodzi nawet o niemieszczące się w granicach telewizyjnej racjonalności postulaty radykalnej demokracji, budżetu partycypacyjnego, wykorzystania pustostanów na mieszkania dla ludzi, poddawanych dziś masowym eksmisjom. Nasz obóz był przestrzenią zupełnie szalonej (z perspektywy kapitalizmu) produkcji dobra wspólnego. (więcej…)