Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne (fragment książki Wiktora Marca)

  Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego w czasie rewolucji lat 1905–1907. Praca analizuje uczestnictwo robotników w życiu publicznym i ideologiczne obrazy świata u progu „politycznej nowoczesności”. Wtedy to stare podstawy ładu społeczno-politycznego zaczęły kruszeć, nowe grupy ludności domagać się politycznego głosu i ukształtowały się języki polityczne nowoczesnych obozów ideowych. Nowe formy polityki […]

ANNA PIEKARSKA – SYMFONIE KAPITAŁU

Fredric Jameson. 2014. Representing Capital. A Reading of Volume One. Londyn-Nowy Jork: Verso

Michał Pospiszyl – Uchodzić nowoczesności

Recenzja z książki Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, redakcja Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak-Majewska, Wiktor Marzec, Narodowe Centrum Kultury / Stowarzyszenie Topografie, Warszawa–Łódź 2014

Stanisław Filipowicz – Odpowiedź Kuligowskiemu

Zacznę od cytatu. Bertrand Russell mawiał: „To read an author to refute him is not a way to understand him”. Zdecydowałem się napisać kilka słów w odpowiedzi na recenzję Piotra Kuligowskiego kierowany przeświadczeniem, iż Russell miał jednak sporo racji.

Nowoczesność i utrata

Jonathan Flatley* Abstrakt: Poniższy tekst jest tłumaczeniem fragmentu książki Jonathana Flatley’a Affective Mapping Melancholia and the Politics of Modernism. Zaskakujące twierdzenie, na którym autor opiera swój wywód, dotyczy melancholii i związanej z nią utraty. Okazuje się bowiem, iż nie wszystkie melancholie są przygnębiające. Obrazując szlaki modernizacji, Flatley wskazuje na rolę i znaczenie utraty, która nie […]

Migracje intelektualne: paradygmaty teorii i materializm biograficzny. Fragment wstępu do książki „Migracje modernizmu”

Migracje modernizmu - okładka

Prezentujemy fragment wstępu z książki „Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy”. Pod redakcją Tomasza Majewskiego, Wiktora Marca i Agnieszki Rejniak-Majewskiej, Narodowe Centrum Kultury – Stowarzyszenie Topografie, Warszawa – Łódź, 2014. Pominięto przypisy.  

Karzeł i natura.

Wkład teologii wyzwolenia w debatę o ekologii Luis Martínez Andrade* Słowa kluczowe: teologia wyzwolenia, ekologia, nowoczesność, marksizm, biocywilizacja, religia Zanim przejdziemy do sedna tematu, należy wyjaśnić pewną kluczową kwestię. Chodzi o kontekst, z którego wyłoniła się teologia wyzwolenia. Były lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku – będące ramą dla transformacji kapitalistycznego systemu-świata1, pojawienia się troski o środowisko2 […]

Islamska teologia wyzwolenia.

Opór wobec imperium (fragmenty)1 Hamid Dabashi* Słowa kluczowe: islamska teologia wyzwolenia, islamska teodycea wyzwolenia, kolonializm, nowoczesność, walki   W dniu, w którym arcybiskup Oskar Romero został zamordowany w San Salwador, w poniedziałek 24 marca 1980 roku, na ulicach pojawił się odbity na powielaczu szmatławiec porównujący odważnego teologa wyzwolenia do ajatollaha Chomeiniego2. Tematyczne, społeczne i rewolucyjne […]

„Polska” to nazwa tego, co opiera się nowoczesności.

Z Janem Sową, autorem Fantomowego ciała króla – najlepszej książki roku 2012 zdaniem czytelników i czytelniczek „Praktyki Teoretycznej”, rozmawiają  Kamil Piskała i Michał Pospiszyl [część I]

Michael Löwy – Zachodni imperializm przeciwko pierwotnemu komunizmowi

Abstrakt: Dyskusja na temat teorii imperializmu Róży Luksemburg dotyczy głównie argumentu ekonomicznego, w tym między innymi schematów reprodukcji, procesu cyrkulacji, konieczności istnienia rynków „zewnętrznych”. Istnieje jednak jeszcze inny jej wymiar, który wydaje się co najmniej tak samo istotny: zmagania imperializmu z przedkapitalistycznymi gospodarkami oraz bezlitosne niszczenie „naturalnych” i chłopskich gospodarek, stanowiących – w dużej części […]