Kamil Piskała – Od utopijnego myślenia do społecznej praktyki

Kamil Piskała – Od utopijnego myślenia do społecznej praktyki

Dariusz Brzeziński. 2015. Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Choć jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych znany był w Polsce tylko stosunkowo nielicznej grupie badaczy społecznych i studentów socjologii, dziś Zygmunt Bauman jest jednym z najpopularniejszych rodzimych intelektualistów. Co więcej, uznać można go chyba za pierwszego w Polsce, wykreowanego przez media i popularne wydawnictwa, „intelektualnego celebrytę”. Mnożące się w ostatnich latach wywiady z Baumanem, publikowane zarówno w prasie, jak i w formie odrębnych książek, w istotny sposób wpływają na wyobrażenia o współczesnym świecie podzielane przez znaczną część czytelniczej publiczności. Ten „socjologiczny gawędziarz” uwodzi nas, czytelników, obrazowym, a zarazem poetyckim językiem, celnymi metaforami i błyskotliwymi interpretacjami.

(więcej…)

Bartosz Ślosarski – Badacz versus badani

Bartosz Ślosarski – Badacz versus badani

Adam Pomieciński. 2013. Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz sprawiedliwości społecznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Poznański antropolog Adam Pomieciński w 2013 roku opublikował autorską monografię poświęconą ruchowi na rzecz sprawiedliwości społecznej, który rozpoczął swoją działalność w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku i wyczerpał się wraz z nastaniem nowego cyklu walk (spod znaku Occupy!) po kryzysie finansowym 2008 roku. Tym, co wyróżnia książkę na rynku wydawniczym, są badania wśród polskich aktywistów anarchistycznych oraz lewicowych, którzy utożsamiają się z ruchem alterglobalistycznym. (więcej…)