Precz z pracą! Chcemy cieszyć się życiem. Rozmowa z Judith Revel i Antonio Negrim

Wywiad został przeprowadzony przy okazji seminariów Art in the Public Sphere prowadzonych przez Ewę Majewską w SNS PAN, na których gościli Judith Revel i Antonio Negri.

Nowy numer „Praktyki Teoretycznej”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Praktyki Teoretycznej”: Praca i wartość we współczesnym kapitalizmie.

Praktyka Teoretyczna: Postoperaizm jako teoria walki klas. Dyskusja wokół „Marks. Nowe perspektywy” (II)

Prezentujemy drugą część publicznej dyskusji poświęconej książce Marks. Nowe perspektywy, przeprowadzonej w gronie redakcji i współpracowników Praktyki Teoretycznej 21 lutego 2014 roku w księgarni Zemsta w Poznaniu. Marks. Nowe perspektywy jest kolejną pozycją opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN w tzw. serii Marksowskiej, ukazującej się pod matronatem naszego czasopisma. W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięli […]

Praktyka Teoretyczna – Komunistki spoza lewicy. Dyskusja wokół „Marks. Nowe perspektywy” (I)

Prezentujemy pierwszą część publicznej dyskusji poświęconej książce Marks. Nowe perspektywy, przeprowadzonej w gronie redakcji i współpracowników Praktyki Teoretycznej 21 lutego 2014 roku w księgarni Zemsta w Poznaniu. Marks. Nowe perspektywy jest kolejną pozycją opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN w tzw. serii Marksowskiej, ukazującej się pod matronatem naszego czasopisma. W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięli […]

Postoperaistyczne lektury Marksowskiego ‚Fragmentu o maszynach’ w świetle krytyki

Krystian Szadkowski* Abstrakt: Tekst podejmuje niezbędną na polskim gruncie kontekstową i krytyczną lekturę Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” z Zarysu krytyki ekonomii politycznej. Kluczowym wątkiem jest teza o ciągłej aktualności, pomimo pozornego kryzysu, intuicji teoretycznych przedstawicieli marksizmu postoperaistycznego. Dla jej podparcia zreferowane zostały kluczowe założenia trzech typów lektury „Fragmentu”: politycznej, filozoficznej i historyczno-ekonomicznej. Odczytania te zostały […]

J. Bednarek, E. Majewska, M. Pospiszyl – Poststrukturalizm, produkcja, marksizm

Przedstawiamy zapis dyskusji wokół książki Joanny Bednarek „Polityka poza formą”  która odbyła się w warszawskiej Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa pod koniec maja. Dyskusje prowadził Michał Pospiszyl a brały w niej udział Autorka, Ewa Majewska oraz osoby z publiczności.  

Antonio Negri – Dlaczego Marks?

Dlaczego Marks? Dlatego, że dialog z Marksem ma zasadnicze znaczenie dla tych, którzy popychają dziś naprzód walkę klasową toczoną w warunkach podporządkowania tworzonych w samym centrum kapitalistycznego imperium, stawiając sobie za cel wypracowanie pewnej perspektywy komunizmu.

Michael Hauser – O różnicy pomiędzy Marksem i Žižkiem

Psychoanaliza teorią wszystkiego? Za pomocą Lacanowskiego instrumentarium Žižek nadaje pojęciom marksowskim nowe znaczenia. Kiedy pisze o kapitale czy walce klasowej, używa takich samych pojęć, jak Marks, ale ich treść jest Lacanowska: kapitał jako Lacanowska przeszkoda czy warunek możliwości i niemożliwości, walka klasowa jako Realne każdego społeczeństwa1 Ale już Althusser pisał o tym, że pojęcia psychoanalityczne, […]

Antonio Negri – Zarysy “antycypującej krytyki” w projekcie szóstego rozdziału pierwszego tomu Kapitału Marksa

Poniżej przedstawiamy fragment przedmowy do polskiego wydania Rezultatów bezpośredniego procesu produkcji (czyli niepublikowanego projektu szóstego rozdziału pierwszego tomu Kapitału) Karola Marksa napisany specjalnie na tę okazję przez Antonio Negriego.  Źródło: K. Marks, Kapitał 1.1, przeł. M. Ratajczak, PWN, Warszawa 2013, s. vii-xii. Dziękujemy Wydawnictwu Naukowemu PWN za możliwość publikacji.

„Nawet jeśli go nie widzisz, on wciąż tam jest.” Z Michaelem Hardtem rozmawiają Taavi Sundell i Tero Toivanen

Podczas ostatniej dekady pojęcie dobra wspólnego stało się głównym tematem w filozofii politycznej, jak również sprawą często omawianą przez ruchy społeczne.