Migracje intelektualne: paradygmaty teorii i materializm biograficzny. Fragment wstępu do książki „Migracje modernizmu”

Migracje intelektualne: paradygmaty teorii i materializm biograficzny. Fragment wstępu do książki „Migracje modernizmu”

Prezentujemy fragment wstępu z książki „Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy”. Pod redakcją Tomasza Majewskiego, Wiktora Marca i Agnieszki Rejniak-Majewskiej, Narodowe Centrum Kultury – Stowarzyszenie Topografie, Warszawa – Łódź, 2014. Pominięto przypisy.

 

Migracje modernizmu - okładka (więcej…)