Łukasz Moll – Sytuując to, co wspólne. De Angelis, Agamben i zewnętrze kapitalizmu

  W 150 lat od wydania Kapitału alternatywą dla kapitalizmu pozostaje projekt tego, co wspólne, dla którego dorobek Karola Marksa pozostaje jedną z podstawowych inspiracji teoretycznych (Harvey 2012, 102–129). Chociaż idea komunizmu ugina się pod ciężarem historycznych prób swojego urzeczywistnienia, wspólnota wywłaszczonych z bogactwa wytwórców nie przestaje funkcjonować jako projekt potencjalnego wyjścia poza kapitalizm, powracając […]

Gerald Raunig – Okupuj Teatr, molekularyzuj Muzeum! O tworzeniu (artystycznych) instytucji dóbr wspólnych

W czasach wielowarstwowych, ciągłych kryzysów, nie możemy po prostu kontynuować neoliberalnego reformizmu, jak gdyby nigdy nic.

Łukasz Moll – Ugościć antagonizm

Piotr Juskowiak. 2015. Przestrzenie wspólnoty. Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Krystian Szadkowski – Czy ruch studencki potrzebuje krytycznych, radykalnych i niebezpiecznych książek?

Refleksje cztery lata po publikacji polskiego wydania Edu-factory. Poniższy tekst jest szkicem referatu wygłoszonego 2 sierpnia 2015 roku w Warszawie, w ramach odsłony Szkoły Letniej Uniwersytetu Zaangażowanego.

Moll – Zemsta ekonomii politycznej

Chantal Mouffe. 2015. Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie. Tłum. Barbara Szelewa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Ewa Majewska – Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury

Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzeniem oraz pierwszym rozdziałem wydanej przez korporację Ha!Art książki Ewy Majewskiej pod tytułem „Sztuka jako pozór? Cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury”. Praktyka Teoretyczna objęła nad tą publikacją matronat.

Ateologia wielości.

Katechon, pompa próżniowa i biopolityka Michał Pospiszyl* Abstrakt: Tekst stanowi próbę historyczno-materialistycznej analizy pojęć teologicznych, politycznych i naukowych (na przykład katechon, wielość czy próżnia). Takie badania, szczegółowo przeprowadzone na toczonych u progu nowoczesności dyskusjach między Spinozą, Hobbesem a także Boylem, mają pokazać kluczowe i brzemienne w konsekwencje teoretyczne rozstrzygnięcia. Pokazuje z jednej strony ukształtowanie się […]

Michael Hardt – Nawet jeśli go nie widzisz, on wciąż tam jest.

Podczas ostatniej dekady pojęcie dobra wspólnego stało się głównym tematem w filozofii politycznej, jak również sprawą często omawianą przez ruchy społeczne.