Nowy numer „Praktyki Teoretycznej”

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Praktyki Teoretycznej”: Rewolucja i dialektyka!

SEMINARIUM „PRAKTYKI TEORETYCZNEJ” 2016/2017 „KAPITAŁ KAROLA MARKSA. KSIĘGA II: ZNACZENIE I PERSPEKTYWY”

Socjologia i epistemologia realnych utopii

z Erikiem Olinem Wrightem rozmawiają David Casassas i Maciej Szlinder W ramach Międzynarodowych Debat Socjologicznych na Uniwersytecie Barcelońskim (International Sociological Debates at the University of Barcelona – ISDUB) profesor Erik Olin Wright wiosną 2015 roku wygłosił wykład pt. Challenging (and Maybe Transcending) Capitalism through Real Utopias

Praktyka Teoretyczna – Komunistki spoza lewicy. Dyskusja wokół „Marks. Nowe perspektywy” (I)

Prezentujemy pierwszą część publicznej dyskusji poświęconej książce Marks. Nowe perspektywy, przeprowadzonej w gronie redakcji i współpracowników Praktyki Teoretycznej 21 lutego 2014 roku w księgarni Zemsta w Poznaniu. Marks. Nowe perspektywy jest kolejną pozycją opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN w tzw. serii Marksowskiej, ukazującej się pod matronatem naszego czasopisma. W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięli […]

Postoperaistyczne lektury Marksowskiego ‚Fragmentu o maszynach’ w świetle krytyki

Krystian Szadkowski* Abstrakt: Tekst podejmuje niezbędną na polskim gruncie kontekstową i krytyczną lekturę Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” z Zarysu krytyki ekonomii politycznej. Kluczowym wątkiem jest teza o ciągłej aktualności, pomimo pozornego kryzysu, intuicji teoretycznych przedstawicieli marksizmu postoperaistycznego. Dla jej podparcia zreferowane zostały kluczowe założenia trzech typów lektury „Fragmentu”: politycznej, filozoficznej i historyczno-ekonomicznej. Odczytania te zostały […]

Łukasz Moll – Ekologiczna bariera reprodukcji rozszerzonej, a może żyzne pastwisko dla kapitalizmu katastroficznego?

Jaką rolę odgrywa problematyka ekologiczna dla rozszerzonej reprodukcji globalnego kapitału dziś? Zarysowana w tytule alternatywa – ekologiczna bariera dla reprodukcji rozszerzonej, czy żyzne pastwisko dla kapitalizmu katastroficznego – to dwie skrajne odpowiedzi na ten problem.

Antonio Negri – Dlaczego Marks?

Dlaczego Marks? Dlatego, że dialog z Marksem ma zasadnicze znaczenie dla tych, którzy popychają dziś naprzód walkę klasową toczoną w warunkach podporządkowania tworzonych w samym centrum kapitalistycznego imperium, stawiając sobie za cel wypracowanie pewnej perspektywy komunizmu.

Michael Hauser – O różnicy pomiędzy Marksem i Žižkiem

Psychoanaliza teorią wszystkiego? Za pomocą Lacanowskiego instrumentarium Žižek nadaje pojęciom marksowskim nowe znaczenia. Kiedy pisze o kapitale czy walce klasowej, używa takich samych pojęć, jak Marks, ale ich treść jest Lacanowska: kapitał jako Lacanowska przeszkoda czy warunek możliwości i niemożliwości, walka klasowa jako Realne każdego społeczeństwa1 Ale już Althusser pisał o tym, że pojęcia psychoanalityczne, […]

Antonio Negri – Zarysy “antycypującej krytyki” w projekcie szóstego rozdziału pierwszego tomu Kapitału Marksa

Poniżej przedstawiamy fragment przedmowy do polskiego wydania Rezultatów bezpośredniego procesu produkcji (czyli niepublikowanego projektu szóstego rozdziału pierwszego tomu Kapitału) Karola Marksa napisany specjalnie na tę okazję przez Antonio Negriego.  Źródło: K. Marks, Kapitał 1.1, przeł. M. Ratajczak, PWN, Warszawa 2013, s. vii-xii. Dziękujemy Wydawnictwu Naukowemu PWN za możliwość publikacji.

Karol Marks – Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji

Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji to jedyny zachowany tekst, w którym Marks wyjaśnia pojęcia realnej i formalnej subsumcji pracy pod kapitał. Umożliwiają one zupełnie nowe spojrzenie na jego ekonomię polityczną oraz krytykę kapitalizmu. Nieprzetłumaczony dotychczas rękopis Marksa stanowi także podsumowanie najważniejszych tez I tomu Kapitału. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, mające pierwotnie stanowić szósty rozdział […]