Paul Le Blanc – Lenin i Luksemburg o sobie nawzajem

W. Lenin, R. Luksemburg

Włodzimierz Ilicz Lenin i Róża Luksemburg po raz pierwszy spotkali się w 1901 roku. Tak naprawdę jednak dowiedzieli się o swoim istnieniu dopiero podczas rewolucyjnych wystąpień robotniczych przetaczających się przez Rosję i Europę Wschodnią w latach 1905-1906.

Tadeusz Kowalik – Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu

Prezentujemy Wprowadzenie z wznowionej niedawno nakładem Instytutu Wydawniczego „Książka i Prasa” książki autorstwa profesora Tadeusza Kowalika Róża Luksemburg. Teoria akumulacji i imperializmu.

Isabel Loureiro – Luksemburg broniła idei demokracji radykalnej

Prezentujemy kolejny z cyklu wywiadów prowadzonych przez Davida Muhlmanna. Tym razem o Róży Luksemburg opowiada brazylijska filozofka Isabel Loureiro.

Michael Löwy – Demokracja i socjalizm Róży Luksemburg

Michael Löwy: To, co napisałem o Róży Luksemburg, nie obracało się wokół klasycznych kwestii. Oczywiście, występuje u niej cała problematyka związana z krytyką Lenina w sprawie partii, krytyką 1917 roku oraz krytyką biurokratycznych aspektów socjaldemokracji.

Róża Luksemburg – Czarna karta rewolucji

Niniejszy tekst omawia jeden z najbardziej przygnębiających epizodów schyłkowego okresu rewolucji – falę bandytyzmu i samowolnych wystąpień terrorystycznych części, spośród osób dotychczas zaangażowanych w działalność ugrupowań socjalistycznych. Proceder ten przybrał pokaźne rozmiary;

Daniel Bensaïd – Spontaniczność i organizacja. O aktualności problemów Luksemburg

David Muhlmann:1 Jest pan jednym z najbardziej wpływowych myślicieli i działaczy francuskiej radykalnej lewicy i światowego ruchu trockistowskiego, przewodził Pan Rewolucyjnej Lidze Komunistycznej (francuska sekcja Czwartej Międzynarodówki), a następnie Nowej Partii Antykapitalistycznej. Wywiad pochodzi z książki D. Muhlmann, Réconcilier marxisme et démocratie, Paris 2010, s. 193-209. Dziękujemy autorowi za możliwość przekładu. Tytuł pochodzi od redakcji […]

Róża Luksemburg – Praktyka rewolucji

Prezentowany poniżej tekst, podobnie jak wiele poprzednich, pochodzi z lat rewolucji 1905-1907. Róża Luksemburg podejmuje tutaj analizę głównych haseł programowych najważniejszych sił politycznych Królestwa Polskiego. Postulatom wysuwanym przez stronnictwa przygląda się przez pryzmat dotychczasowych wydarzeń rewolucyjnych. To właśnie tytułowa „praktyka rewolucji” stanowi ostateczny sprawdzian słuszności haseł socjaldemokratów, pepeesowców oraz endeków. Początkowe uwagi dotyczące trafności przewidywań […]

Róża Luksemburg – O nadludzkiej walce w Łodzi

Der Textil-Arbeiter, nr 31, 1913 r. [Artykuł anonimowy, autorstwo ustalono na podstawie listów Róży Luksemburg do Leona Jogischesa z czerwca/lipca 1913 roku]1 Niniejszy artykuł, podobnie jak kilka już przez nas opublikowanych, poświęcony jest antykapitalistycznej walce łódzkiego proletariatu. Łódź była, jak wiadomo, jednym z najważniejszych ośrodków pierwszej rosyjskiej rewolucji. Zob. Róża Luksemburg: Listy do Leona Jogischesa-Tyszki, […]

Róża Luksemburg – Po pogromie

Publikowany poniżej tekst ukazał się w legalnym tygodniku „Młot” wydawanym przez SDKPiL w Warszawie. Ze względu na cenzurę, tekst ukazał się anonimowo, sporo też w nim z tego powodu niedomówień i powściągliwości w krytyce ładu panującego w państwie carów.

Róża Luksemburg – Otwarte karty

Publikowany poniżej artykuł Róży Luksemburg kierowany był do masowego odbiorcy i w założeniu stanowić miał komentarz do wypadków politycznych zachodzących na wiosnę i latem 1905 r., w chwili gdy ważyły się dalsze losy rosyjskiej rewolucji.