Łukasz Krajewski – Jałowa moneta

Marc Shell. 2015. Ekonomia literatury. Tłum. Aleksandra Małecka. Kraków: korporacja ha!art.

Paweł Kaczmarski – Jaśnierynek. (Spóźnione) uwagi o „[beep] generation” Tomasza Bąka

1. Druga książka poetycka Tomasza Bąka, [beep] generation, stanowi zarówno przedłużenie projektu naszkicowanego w debiutanckiej Kanadzie, jak i samodzielny, mocny tom

Przemysław Czapliński – Prze(d)stawianie domostwa

Anna Barcz. 2016. Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Podziemna rewolucja i różnica płciowa [część druga]

Druga część wywiadu z dr Joanną Bednarek o jej najnowszej książce, kobiecej literaturze i kondycji współczesnego feminizmu. Rozmawiają: Anna Piekarska i Piotr Michalik.

Podziemna rewolucja i różnica płciowa [część pierwsza]

Z dr Joanną Bednarek o jej najnowszej książce, kobiecej literaturze i kondycji współczesnego feminizmu rozmawiają Anna Piekarska i Piotr Michalik.

Paweł Kaczmarski – Tak powinna wyglądać filologia

Recenzja książki Laboratorium antropofikcji: Dociekania filologiczne Arkadiusza Żychlińskiego (Poznań-Warszawa 2014)

Przemysław Czapliński – Zamykanie laboratorium

O książce Arkadiusza Żychlińskiego „Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne” (Poznań-Warszawa 2014)

Anna Piekarska – Symfonie kapitału

Fredric Jameson. 2014. Representing Capital. A Reading of Volume One. Londyn-Nowy Jork: Verso

Łukasz Milenkowicz – Noc proletariuszy

Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki, Alicja Palęcka, Jan Sowa i Tomasz Warczok. 2014. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu: Raport z badań, red. Piotr Marecki. Kraków: Korporacja Ha!art. Socjologia literatury jest dziedziną o dość krótkim rodowodzie. Początek jej historii można datować na opublikowanie przez Mme de Staël Literatury w jej związkach z […]

Paweł Kaczmarski – Język fascynacji

Krytyka literacka często i chętnie dowartościowuje kategorię fascynacji. Nie trzeba szukać przekrojowo w historii myśli nowoczesnej – łatwo znaleźć można również przykłady współczesne i lokalne, począwszy od ciekawego i ważnego projektu krytycznego Jacka Gutorowa, aż po egzaltowane teksty późnego Michała Pawła Markowskiego (żeby podać tylko dwa wyraźne przykłady), fascynacja pojawia się w krytyce i badaniach […]