Ratajczak – Na tropach Neoliberalnego Kolektywu Myślowego

Philip Mirowski. 2013. Never Let a Serious Crisis Go to Waste: How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown. London: Verso. Recenzowanie w języku polskim ostatniej książki amerykańskiego historyka i socjologa wiedzy Philipa Mirowskiego Never let a Serious Crisis Go to Waste ma na celu nie tylko polecenie polskiemu czytelnikowi omawianej pozycji – w rzeczy samej niezwykle […]

Sadzik – Widma Derridy

Czas Kultury 2014, 5 (numer tematyczny Czas Derridy) Kiedy 8 października 2004 roku umierał Jacques Derrida, w badaniach humanistycznych dobiegała kresu pewna epoka. Odchodził ostatni z generacji, której najwybitniejszych członków sam poprzednio pożegnał (dowodem na to zbiór mów pogrzebowych Chaque fois unique: La fin du monde, gdzie filozof podejmuje namysł nad pojęciem „żałoby” w kontekście […]

Kuligowski – Młodość i socjalizm, czyli pokusy biografa

Kamil Piskała. 2014. Mieczysław Niedziałkowski – początki politycznej działalności i kształtowanie światopoglądu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper. Młodość ważnych postaci historycznych, a zwłaszcza rewolucjonistów, jest czymś, co nieodmiennie przyciąga i fascynuje. Penetrując ich życiorysy, poszukujemy źródeł inspiracji, rozglądamy się za genezą światopoglądu, pytamy o moment powstawania myśli w danym kontekście. Znaną próbę ukazania formowania się politycznych […]

Piekarska – Widmo motłochu

Frank Ruda. 2011. Hegel’s Rabble: An Investigation into Hegel’s Philosophy of Right. London: Bloomsbury. Książka Franka Rudy jest nietypową pozycją – skupia się w całości na, z pozoru marginalnym, zagadnieniu motłochu w Heglowskich Zasadach filozofii prawa. Skrupulatna lektura Hegla stanowi dla Rudy przyczynek do rozważań nad złożonością problemu, jakim jest relacja między polityczną teorią i […]