Oskar Szwabowski – Wojna albo rewolucja

Paul Mattick. 2014. Biznes się kręci: Kryzys gospodarczy i upadek kapitalizmu. Tłum. Krzysztof Król. Poznań: Wydawnictwo Bractwo Trojka. Dominująca narracja dotycząca kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku, podkreśla, że jego przyczyną była sytuacja na rynkach finansowych. Z jednej strony, różnej maści keynesiści wskazują, że źródło kryzysu tkwi w niekontrolowanej spekulacji, z drugiej zaś, neoliberałowie […]

Tomasz Orłowski – Dlaczego rację miał… Arystoteles

Terry Eagleton. 2014. Dlaczego Marks miał rację. Tłum. Bartosz Kuźniarz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.  Na pierwszy rzut oka wydana niedawno książka Terry’ego Eagletona Dlaczego Marks miał rację przypomina coś w rodzaju „podręcznika” przeznaczonego przede wszystkim dla czytelników nieznających Marksa i marksizmu z „pierwszej ręki” lub nieznających ich wcale. Sam autor przyznaje zresztą we wstępie, że […]

Piotr Kuligowski – Przemoc, sojusz ekstremów i strach

Georges Sorel. 2014. Rozważania o przemocy. Tłum. Marek J. Mosakowski, wstęp Igor Stokfiszewski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Dlaczego Wydawnictwo Krytyki Politycznej zdecydowało się na edycję tekstów Georges’a Sorela pod zbiorczym tytułem Rozważania o przemocy? Na pierwszy rzut oka decyzja wydaje się zasadna, gdyż teksty te nigdy wcześniej nie zostały zbiorczo wydane w języku polskim. Sam […]

Kamil Piskała – Rozważania o przemocy, czyli krótkie stulecie, które miało zakończyć historię

Enzo Traverso. 2014. Historia jako pole bitwy: Interpretacja przemocy w XX wieku. Tłum. Światosław Florian Nowicki. Warszawa: Książka i Prasa. „Polityka historyczna” a sprawa polska W licznych dyskusjach dotyczących przyczyn słabości w Polsce szeroko rozumianej lewicy wskazuje się często na brak spójnej i przekonującej wizji „polityki historycznej”. Jako istotne elementy przygotowujące, trwającą do dziś dyskursywną […]

Łukasz Milenkowicz – Noc proletariuszy

Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki, Alicja Palęcka, Jan Sowa i Tomasz Warczok. 2014. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu: Raport z badań, red. Piotr Marecki. Kraków: Korporacja Ha!art. Socjologia literatury jest dziedziną o dość krótkim rodowodzie. Początek jej historii można datować na opublikowanie przez Mme de Staël Literatury w jej związkach z […]