Michał Siermiński – Skąd się wzięli normalni Polacy?

Magda Szcześniak. 2016. Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana. Instytut Kultury Polskiej UW.

Łukasz Krajewski – Jałowa moneta

Marc Shell. 2015. Ekonomia literatury. Tłum. Aleksandra Małecka. Kraków: korporacja ha!art.

Łukasz Moll – Dwa trwania kapitalizmu

Kacper Pobłocki. 2017. Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.