SEMINARIUM „PRAKTYKI TEORETYCZNEJ” 2016/2017 „KAPITAŁ KAROLA MARKSA. KSIĘGA II: ZNACZENIE I PERSPEKTYWY”

Damian Winczewski – Dialog postępowej keynesistki z marksizmem

Joan Robinson. 2016. Szkice o ekonomii marksowskiej. Tłum. Helena Hagemejer, Joanna Bednarek. Poznań: Wydawnictwo Ekonomiczne „Heterodox”.

Maciej Szlinder – Państwo nadopiekuńcze dla bogatych, surowe dla biednych

Karol Muszyński i Tomasz Janyst. 2015. Kapitał w Polsce w XXI wieku. Regulacje w służbie najsilniejszych: Praca i kapitał. Raport Fundacji Kaleckiego. Warszawa: Fundacja Kaleckiego.

Andrzej W. Nowak – Ontologia oikeios – w stronę globalnej ekologii i ekonomii politycznej

Jason W. Moore. 2015. Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. London: Verso.

JAKUB KRZESKI – MATERIALISTA HISTORYCZNY JAKO ARCHEOLOG CZASU

Massimiliano Tomba. 2013. Marx’s Temporalities. Tłum. Peter D. Thomas i Sara R. Farris. Leiden: Brill.

ANNA PIEKARSKA – SYMFONIE KAPITAŁU

Fredric Jameson. 2014. Representing Capital. A Reading of Volume One. Londyn-Nowy Jork: Verso

Eliasz Robakiewicz – Exodus kapitału

John Urry. 2015. Offshoring. Tłum. Paweł Tomanek. Warszawa: PWN.

Piekarska – Widmo motłochu

Frank Ruda. 2011. Hegel’s Rabble: An Investigation into Hegel’s Philosophy of Right. London: Bloomsbury. Książka Franka Rudy jest nietypową pozycją – skupia się w całości na, z pozoru marginalnym, zagadnieniu motłochu w Heglowskich Zasadach filozofii prawa. Skrupulatna lektura Hegla stanowi dla Rudy przyczynek do rozważań nad złożonością problemu, jakim jest relacja między polityczną teorią i […]

David Harvey – Komentarz do Kapitału Piketty’ego

Ostatnio spore zamieszanie wywołała napisana przez Thomasa Piketty’ego książka pod tytułem Kapitał. Piketty uważa, że jedyną szansą na przełamanie trendu, który prowadzi do tworzenia się patrymonialnej wersji kapitalizmu, charakteryzującej się, jak czytamy w Capital, porażającymi nierównościami dochodowymi i majątkowymi, jest progresywne opodatkowanie oraz globalny podatek majątkowy. W dosadny i niezwykle przekonujący oraz szczegółowy sposób udaje […]

Antonio Negri – Dlaczego Marks?

Dlaczego Marks? Dlatego, że dialog z Marksem ma zasadnicze znaczenie dla tych, którzy popychają dziś naprzód walkę klasową toczoną w warunkach podporządkowania tworzonych w samym centrum kapitalistycznego imperium, stawiając sobie za cel wypracowanie pewnej perspektywy komunizmu.