Maciej Szlinder – Zysk i zbrojenia – recenzja „Kapitalizmu zombi” Chrisa Harmana

Maciej Szlinder – Zysk i zbrojenia – recenzja „Kapitalizmu zombi” Chrisa Harmana

Kapitalizm zombi1 jest ostatnią książką zmarłego w 2009 roku brytyjskiego marksisty Chrisa Harmana, członka Komitetu Centralnego Socjalistycznej Partii Robotniczej oraz redakcji czasopism “International Socialism” i “Socialist Worker”.

(więcej…)

  1. Ch. Harman, Kapitalizm zombi: globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2011. []