Filip Brzeźniak – Melancholia, czyli o niepogodzeniu

Enzo Traverso. 2016. Left-wing melancholia: Marxism, history and memory. New York: Columbia University Press.

Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne (fragment książki Wiktora Marca)

  Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego w czasie rewolucji lat 1905–1907. Praca analizuje uczestnictwo robotników w życiu publicznym i ideologiczne obrazy świata u progu „politycznej nowoczesności”. Wtedy to stare podstawy ładu społeczno-politycznego zaczęły kruszeć, nowe grupy ludności domagać się politycznego głosu i ukształtowały się języki polityczne nowoczesnych obozów ideowych. Nowe formy polityki […]

Gabriel Klimont – Przyczynek do krytyki Terroru

Sophie Wahnich. 2012. In Defence of the Terror: Liberty or Death in the French Revolution. New York–London: Verso.

JAKUB KRZESKI – MATERIALISTA HISTORYCZNY JAKO ARCHEOLOG CZASU

Massimiliano Tomba. 2013. Marx’s Temporalities. Tłum. Peter D. Thomas i Sara R. Farris. Leiden: Brill.

Jan Sowa – Kiedy dwa minusy nie powinny dawać plusa

O „Niepamięci” Magdaleny Barteckiej i Piotra Brożka

Czy można mówić o tym, o czym mówić nie można?

Analiza kategorii archiwum jako figury władzy w pismach Michela Foucaulta Piotr Sadzik* Abstrakt: Artykuł omawia znaczenie, jakie w myśli Michela Foucaulta posiada kategoria „archiwum”, które powinno być, zdaniem filozofa, rozumiane w szerszym niż zwyczajowo sensie, nie tylko jako miejsce gromadzenia i przechowywania dokumentów, lecz także jako dyskursywna maszyna, która formuje i tworzy podmiotową tożsamość. Obecny […]

Mikołaj Ratajczak – Żłóbek i narodziny historii

Oto scena pierwotna: grupa skupiona wokół jednej, centralnej postaci; na ich twarze pada tańczące światło ogniska, a postać, siedząca na wyróżnionym miejscu, opowiada im historię. Jest to historia ich początku, ich korzeni: skąd przyszli, kim są i dokąd zmierzają.

Wielki Inny istnieje – to my nim jesteśmy!

   z Janem Sową rozmawia Krystian Szadkowski   Opublikowana ostatnio książka krakowskiego socjologa i kulturoznawcy, Jana Sowy, Fantomowe ciało króla, zdążyła już wywołać spore kontrowersje. O niektórych z nich postanowiliśmy porozmawiać z jej autorem.  

Jan Sowa – Fantomowe ciało króla. Wprowadzenie

Prezentujemy Wprowadzenie z najnowszej książki Jana Sowy Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2012, s. 7-44. Dziękujemy autorowi i wydawnictwu za zgodę na możliwość przedruku. Książkę można nabyć (również w PDF) na stronie wydawnictwa   Przeczytaj również Wielki Inny istnieje – to my nim jesteśmy! – z Janem Sową rozmawia Krystian […]