Lars T. Lih – Kłamstwa o Leninie, które powtarzamy

Rewolucja rosyjska 1917 roku od dawna stanowi przedmiot lekcji poglądowej, umożliwiającej formułowanie pouczających morałów. Spoglądając na nią, poszukuje się wielkiego błędu – moralnego, politycznego, ideologicznego – który doprowadził do katastrofy.

Anton Pannekoek – Rady Robotnicze

Przedstawiamy kolejny archiwalny artykuł Antona Pannekoeka. Pierwotnie został opublikowany w języku angielskim, w amerykańskim czasopiśmie „International Council Correspondence” (Vol. II, No. 5, April 1936). Artykuł podpisano inicjałami “J.H.” (od pseudonimu John Harper, często używanego przez Pannekoeka).

Oskar Szwabowski – Walka klas w cieniu biało-czerwonej puszki

Nigdy nie jadłem zupy Campbell, nigdy nie stała w półce w kuchni, nigdy nie widziałem jej w sklepie – znałem ją z ekranu telewizora, z reprodukcji obrazów Andy’ego Warhola, z filmów, komiksów…

Michael Löwy – Tradycja i bunt w nowym zapatyzmie

Żyjemy w czasach odczarowywania świata. Kapitalizm w swojej neoliberalnej formie jak nigdy dotąd redukuje wszystkie zalety, wartości i stosunki społeczne do postaci towaru. Światem rządzi ujęcie ilościowe, merkantylizacja i uniwersalna monetaryzacja. To epoka, w której wszystkie ludzkie uczucia topione są w tym, co stary Marks nazywał „lodowatą wodą egoistycznego wyrachowania”.

Róża Luksemburg – O nadludzkiej walce w Łodzi

Der Textil-Arbeiter, nr 31, 1913 r. [Artykuł anonimowy, autorstwo ustalono na podstawie listów Róży Luksemburg do Leona Jogischesa z czerwca/lipca 1913 roku]1 Niniejszy artykuł, podobnie jak kilka już przez nas opublikowanych, poświęcony jest antykapitalistycznej walce łódzkiego proletariatu. Łódź była, jak wiadomo, jednym z najważniejszych ośrodków pierwszej rosyjskiej rewolucji. Zob. Róża Luksemburg: Listy do Leona Jogischesa-Tyszki, […]

Róża Luksemburg – Socjalpatriotyczne łamańce programowe

Stosunek Róży Luksemburg do tzw. „kwestii narodowej” i sprawy odbudowy niepodległości Polski, przez długi czas budził dużo emocji i kontrowersji. 

Róża Luksemburg – Rok rewolucji

Proletariat, który taki rok przeżył i przewalczył, nie zatrzyma się – aż w chwili zwycięstwa!  

Róża Luksemburg – Proletariuszka

„Proletariuszko, najbiedniejsza z biednych, najbardziej pozbawiona praw spośród już ich nieposiadających, śpiesz do walki o wyzwolenie kobiet i rodzaju ludzkiego od okropności kapitalistycznego panowania.” Zapraszamy do lektury przełożonego pierwszy raz  na język polski tekstu Róży Luksemburg!

Andrew Ross – Niewypłacalni robotnicy świata

Z Andrew Rossem  o ruchu Occupy Wall Street rozmawiają Anna Curcio i Gigi Roggero

PPS – Kryzysy znikną nie wcześniej, aż zniknie wyzysk kapitalistyczny i rządowy (1901).

Prezentujemy treść ulotki PPS z 13 listopada 1901 roku z krótkim redakcyjnym komentarzem.