„Nawet jeśli go nie widzisz, on wciąż tam jest.” Z Michaelem Hardtem rozmawiają Taavi Sundell i Tero Toivanen

Podczas ostatniej dekady pojęcie dobra wspólnego stało się głównym tematem w filozofii politycznej, jak również sprawą często omawianą przez ruchy społeczne.

Michael Hardt – Komunizm jest bezwzględną krytyką wszystkiego, co istnieje.

z Michaelem Hardtem, filozofem i współautorem książki Rzecz-pospolita rozmawia zespół Praktyki Teoretycznej.

Rzecz-pospolita – Słownik pojęć

Poniżej prezentujemy Słownik pojęć opracowany z okazji polskiego wydania Rzeczy-pospolitej przez Mikołaja Ratajczaka i Jana Sowę – przedruk za: M. Hardt, A. Negri, Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, przeł. Praktyka Teoretyczna, Wydawnictwo Korporacji Ha!art, Kraków 2012, s. 511-522.

Bednarek – Praca biopolityczna i nowy skład klasowy

Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri   Abstrakt1: Negri i Hardt stawiają w trylogii Imperium kontrowersyjną tezę o autonomizacji pracy biopolitycznej spod władzy kapitału. Twierdzą również, że tak „wyzwolona” praca stanowi podstawę politycznej emancypacji klasy robotniczej/wielości. Zestawienie kategorii pracy biopolitycznej z wprowadzonym przez Deleuze’a i Guattariego pojęciem pragnienia-produkcji, jaki i porównanie tezy […]

Joanna Bednarek – Jak możliwa jest absolutna demokracja?

Abstrakt: W ostatniej części trylogii Imperium, Rzeczy-pospolitej, Negri i Hardt pytają o sposób, w jaki wielość może rządzić sama sobą. W odpowiedzi stawiają tezę, że absolutna demokracja, pojmowana jako polityczna artykulacja wielości, niezakładająca jej redukcji do zunifikowanego podmiotu (ludu), jest możliwa. Jak stwierdza Negri, ten sposób myślenia o politycznej artykulacji jest zakorzeniony w tradycji demokratycznego […]

Mateusz Janik – Alternowoczesność: genealogie komunizmu w trylogii Hardta i Negriego

Abstrakt: Poniższy tekst ma na celu prezentację wspólnej pracy Negriego i Hardta w szerszej perspektywie, jako próbę ustanowienia nowego modelu polityki, przekraczającego projekt nowoczesności, a jednocześnie zachowującego jego krytyczny potencjał. Hardt i Negri proponują ontologizację polityki jako alternatywę dla transcendentalnej struktury zapośredniczenia. Za sprawą tego gestu wprowadzają oni ponownie do politycznego dyskursu pojęcie komunizmu, rozumianego […]

Alvaro Reyes – O Rzeczy-pospolitej i nierozwiązanych sprzecznościach

Rzecz-pospolita Michaela Hardta i Antonia Negriego jawi się jako kulminacja ekscytującej trylogii, której niekwestionowaną zasługą było postawienie w centrum intelektualnej debaty tematów takich, jak „wyzysk”, „komunizm” i „polityka”. Trylogia ta jednak zaczyna się od zbioru (i jeszcze wyraźniej na nim kończy) nierozwiązanych sprzeczności, przed którym niejako podwójni Hardt i Negri [two Hardt and Negri(s)] nieświadomie […]

Sandro Chignola – Program polityczny dla dwudziestego pierwszego wieku

Rzecz-pospolita jest niezwykle istotną książką, gdyż pomimo tego, że cykl ekspansji globalizacji lat dziewięćdziesiątych dobiega końca, uaktualnia ona i ulepsza analizy zawarte w Imperium i Multitude,

Praktyka Teoretyczna – Projekt Rzecz-pospolita

Publikacja Commonwealth w 2009 roku (polski przekład pod tytułem Rzecz-pospolita ukaże się w pierwszym kwartale 2012 roku nakładem wydawnictwa Korporacja Ha!art, w tłumaczeniu zespołu „Praktyki Teoretycznej”) wieńczy pewien okres współpracy jej autorów, Michaela Hardta i Antonia Negriego. Jako ostatnia część trylogii zainaugurowanej dziewięć lat wcześniej przez Imperium, „domyka” projekt rewitalizacji polityki komunistycznej przedstawianej w kategoriach […]

Theoretical Practice – Project Commonwealth

Publication of Commonwealth in 2009 (polish translation will be released by Corporation Ha!art Publishing House in the first quarter of 2012 under the title Rzecz-pospolita) marks the end of a particular period of collaboration of Michael Hardt and Antonio Negri.