Ewa Majewska – Słaby opór i siła bezsilnych. #Czarnyprotest kobiet w Polsce 2016

Walka klasowa, którą ma przed oczyma historyk szkolony na Marksie, jest zawsze walką o rzeczy grube i materialne. Bez nich wszakże nie ma tych subtelnych i uduchowionych, które są w walce klasowej obecne inaczej niż jako wyobrażenie łupu przypadającego zwycięzcy. Żyją w tej walce jako ufność, jako odwaga, jako humor, jako chytrość i nieustępliwość i […]

Podziemna rewolucja i różnica płciowa [część druga]

Druga część wywiadu z dr Joanną Bednarek o jej najnowszej książce, kobiecej literaturze i kondycji współczesnego feminizmu. Rozmawiają: Anna Piekarska i Piotr Michalik.

Podziemna rewolucja i różnica płciowa [część pierwsza]

Z dr Joanną Bednarek o jej najnowszej książce, kobiecej literaturze i kondycji współczesnego feminizmu rozmawiają Anna Piekarska i Piotr Michalik.

Joanna Bednarek – Wynaleźć feminizm na nowo

Recenzja wystawy Wszyscy ludzie będą siostrami (Muzeum Sztuki w Łodzi 23 X 2015–17 I 2016)

Agnieszka Kowalczyk – Narodziny globalnej kliniki

Catherine Waldby i Melinda Cooper. 2014. Clinical Labor: Tissue Donors and Research Subjects in the Global Bioeconomy. Durham–London: Duke University Press.

Ewa Majewska – Prekariat i rewolucja. Uwagi rozproszone o partii

Wolność tylko dla zwolenników rządu, tylko dla członków partii – choćby nawet byli nie wiadomo jak liczni – nie jest wolnością. Wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej. R. Luksemburg, Rewolucja w Rosji Jednym z zaszczytów i przywilejów uprawiania feministycznej filozofii politycznej jest możliwość pisania z pozycji grupy zdominowanej i opresjonowanej praktycznie na każdy temat.

Joanna Bednarek – Aktywizuj się! Albo…

Isabell Lorey. 2015. State of Insecurity. Government of the Precarious. Tłum. Aileen Derieg. London: Verso.

Ingrid Robeyns – Czy dochód podstawowy odda sprawiedliwość kobietom?

1. Wprowadzenie Dochód podstawowy zazwyczaj ujmowany jest dwojako: jako system redystrybucji oparty na pewnej teorii sprawiedliwości1 lub jako reforma państwa opiekuńczego mająca na celu zmniejszenie bezrobocia bez zwiększania ubóstwa2 . Ta obecna w literaturze przedmiotu charakterystyka umożliwia nam wykorzystanie wyników badań nad polityką społeczną oraz reformami państwa opiekuńczego w debacie filozoficznej dotyczącej sprawiedliwości dystrybutywnej. Podczas gdy […]

Kościół kobiet.

Hermeneutyczny środek feministycznej interpretacji Biblii1 Elizabeth Schüssler Fiorenza*   Słowa kluczowe: feminizm, Biblia, teologia feministyczna, hermeneutyka, patriarchat   Drugi List św. Jana, jedyny tekst Nowego Testamentu skierowany do kobiety, został napisany „ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na zawsze”2. Interpretacja Biblii jako interpretacja teologiczna zajmuje się Boską obecnością wśród […]

Róża Luksemburg – Proletariuszka

„Proletariuszko, najbiedniejsza z biednych, najbardziej pozbawiona praw spośród już ich nieposiadających, śpiesz do walki o wyzwolenie kobiet i rodzaju ludzkiego od okropności kapitalistycznego panowania.” Zapraszamy do lektury przełożonego pierwszy raz  na język polski tekstu Róży Luksemburg!