Łukasz Moll – Ugościć antagonizm

Piotr Juskowiak. 2015. Przestrzenie wspólnoty. Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Łukasz Moll – Prekariat Razem, czyli jak my to robimy?

W tekście Prekariat i partia Mikołaj Ratajczak przedstawił – i ze swojej perspektywy rozwinął – problem relacji prekariatu, czy też, mówiąc precyzyjniej, różnorodnych grup podlegających współcześnie procesom prekaryzacji względem ich instytucjonalnej reprezentacji politycznej.

Moll – Zemsta ekonomii politycznej

Chantal Mouffe. 2015. Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie. Tłum. Barbara Szelewa. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

PT 6/2012