Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne (fragment książki Wiktora Marca)

  Rebelia i reakcja to studium plebejskiego doświadczenia politycznego w czasie rewolucji lat 1905–1907. Praca analizuje uczestnictwo robotników w życiu publicznym i ideologiczne obrazy świata u progu „politycznej nowoczesności”. Wtedy to stare podstawy ładu społeczno-politycznego zaczęły kruszeć, nowe grupy ludności domagać się politycznego głosu i ukształtowały się języki polityczne nowoczesnych obozów ideowych. Nowe formy polityki […]

Gabriel Klimont – Przyczynek do krytyki Terroru

Sophie Wahnich. 2012. In Defence of the Terror: Liberty or Death in the French Revolution. New York–London: Verso.

Jan Sowa – Liberalizm, socjaldemokracja, rewolucja albo dlaczego kibicuję partii Razem

Widmo krąży po umysłach liberałek. Widmo wstającego z martwych bolszewizmu.

Kamil Piskała – Rewolucja pod tęczowym sztandarem?

Bartłomiej Błesznowski (red.). 2014. Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja: Wybór pism. Warszawa: WUW. Podczas przemówienia wygłoszonego na zjednoczeniowym zjeździe spółdzielców w 1923 roku Romuald Mielczarski, jeden z najważniejszych ideologów polskiego ruchu kooperatystycznego, roztaczał przed słuchaczami wizję stopniowego znoszenia kapitalizmu: Kooperacja twierdzi, że (…) istnienie kapitalizmu jest całkowicie w rękach spożywców i że ten niesprawiedliwy ustrój może być […]

Oskar Szwabowski – Partycypacja jako korupcja

Markus Miessen, Koszmar partycypacji, tłum. Michał Choptiany, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013. Istnieją magiczne słowa, które usypiają naszą czujność. Słowa, które należy wypowiadać odpowiednim tonem. Słowa teoretycznie właściwe i praktycznie słuszne. Przykłady takich słów to: inkluzja, partycypacja, demokracja czy konsensus; słowa na równi mile brzmiące, co korumpujące. Mogą one stanowić zarówno podstawę polityki […]

Krótkie recenzje (1): Arendt, Haiven, Kelles-Krauz, Miessen, Žižek

Prezentujemy zbiór recenzji z nowych publikacji polskich oraz zagranicznych wydawnictw. Wśród książek omawianych przez redaktorów oraz współpracowników „Praktyki Teoretycznej” znajdują się: Rahel Varnhagen Hannah Arendt, Crises of Imagination, Crises of Power Maxa Haivena, Marksizm a socjologia Kazimierza Kelles-Krauza, Koszmar partycypacji Markusa Miessena oraz Rok niebezpiecznych marzeń Slavoja Žižka. Polecamy!

Ewa Majewska – „Solidarność” i solidarność dzisiaj. Na marginesie rocznicowej euforii.

Niniejszy esej jest próbą krytycznej rewizji entuzjazmu, z jakim obchodzone są tzw. pierwsze wolne wybory w dawnym Bloku Wschodnim, które odbyły się w Polsce 4 czerwca 1989 roku

Bartosz Ślosarski – Opór w społeczeństwie sieci?

Hasło „nie będziemy płacić za wasz kryzys” – skandowane na ulicach miast greckich, hiszpańskich, amerykańskich i wielu, wielu innych – rozbrzmiało z olbrzymią siłą, stanowiąc o największej fali protestów w dziejach

Michael Hardt – Nawet jeśli go nie widzisz, on wciąż tam jest.

Podczas ostatniej dekady pojęcie dobra wspólnego stało się głównym tematem w filozofii politycznej, jak również sprawą często omawianą przez ruchy społeczne.

Ladislau Dowbor – Od własności intelektualnej do zarządzania wiedzą

If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea.1 Thomas Jefferson, 1813 „The goal of copyright is to encourage the production of, and public access to, cultural works. It has done its job in encouraging production. Now it […]