Nowy numer „Praktyki Teoretycznej” Migracje, granice i sprzeczności kapitalizmu

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Praktyki Teoretycznej”:  Migracje, granice i sprzeczności kapitalizmu!

Łukasz Moll – Ugościć antagonizm

Piotr Juskowiak. 2015. Przestrzenie wspólnoty. Filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Łukasz Milenkowicz – Rozdwojenie władzy. Fredric Jameson i utopijna spekulacja

  Abstrakt: Celem artykułu[1] jest próba rekonstrukcji projektu utopijnego społeczeństwa zarysowanego w pracy An American Utopia. Dual Power and the Universal Army Fredrica Jamesona. Ramę interpretacyjną stanowi ujęcie utopii jako modalności oraz przekonanie o podsumowującym charakterze, jaki tekst ten stanowi w ramach twórczości autora. Szczegółowej uwadze poddany został sposób, w jaki utopijna spekulacja Jamesona stara […]

Dawid Kujawa, Joanna Bednarek – Jak dziś szukać linii ujścia? Wstęp

Rosnące w Polsce zainteresowanie myślą Gilles’a Deleuze’a i Féliksa Guattariego coraz bardziej zdaje się przybierać postać zmiany dominującego paradygmatu, który przez lata wyznaczała specyficznie rozumiana – to znaczy w dużej mierze przefiltrowana przez anglosaskie odczytania – dekonstrukcja[1]. W okresie odzyskiwania Deleuze’a jako wnikliwego czytelnika Spinozy i kartografa immanentystycznej ontologii politycznej – a nie „po prostu” […]

Mikołaj Ratajczak i Rafał Zawisza – Wstęp: Teologia jako krytyka

Abstrakt: Niniejszy tekst to wprowadzenie do numeru Praktyki Teoretycznej „Teologie ekonomiczne” (nr 3, 2015) pod redakcją Mikołaja Ratajczaka i Rafała Zawiszy. Zostaje w nim podjęty i omówiony główny problem późnych prac Giorgio Agambena, którym jest krytyka teologii ekonomicznej opracowana na podstawie wczesnochrześcijańskich debat teologicznych toczonych wokół idei boskiej „oikonomii”. Przyjęta przez Agambena oraz przez autorów […]

Antonio Negri – Suwerenność: Boskie rządzenie ziemskimi sprawami

Recenzja książki Il Regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’ecnomia e del governo (Homo Sacer II.2) Giorgrio Agambena1

Agnieszka Kowalczyk – Pieskie życie – humanitarna śmierć. Colin Dayan o przemocy prawa i pułapkach etyki

Colin Dayan. 2016. With Dogs at the Edge of Life. New York: Columbia University Press.

Agnieszka Kowalczyk – Narodziny globalnej kliniki

Catherine Waldby i Melinda Cooper. 2014. Clinical Labor: Tissue Donors and Research Subjects in the Global Bioeconomy. Durham–London: Duke University Press.

Joanna Bednarek – Aktywizuj się! Albo…

Isabell Lorey. 2015. State of Insecurity. Government of the Precarious. Tłum. Aileen Derieg. London: Verso.

Joanna Bednarek – Emancypacyjna obietnica posthumanizmu

Niniejszym tekstem inaugurujemy tegoroczne seminarium recenzyjne czasopisma „Praktyka Teoretyczna” poświęcone wątkom poruszanym w niedawno wydanej po polsku książce Rosi Braidotti „Po człowieku”.