Na marginesie tekstu „Wiara i sprawa. O ruchu proanimalistycznym i związkowym” Jarosława Urbańskiego
http://www.rozbrat.org/publicystyka/ekologia/2827-wiara-i-sprawa-o-ruchu-proanimalistycznym-i-zwiazkowym

Skoro koń mechaniczny stał się jednostką podstawową dla opisu sił wytwórczych i środków produkcji, które wyniosły burżuazję i jej idee do roli panujących, największa część wcześniejszego ucisku liczyć musiała się w życiach końskich, wolich etc. (korzystając z narzędzi – środków produkcji przedkapitalistycznych, na obrzeżach systemów żyje dziś de facto połowa ludzkości).

Skoro rzeźnie przenieśliśmy tam gdzie ich nie słychać i nie widać i skoro maskujemy mięso poprzez przetwarzanie jego smaku, to dlatego, że w smaku tym ukrywa się przygoda kolonizatorów, niszczycieli kultur i społeczeństw, z których czerpaliśmy drogie przyprawy, i którym narzuciliśmy obecnie upadający system produkcji i praw oraz wynikające z nich sprzeczności.

Skoro wszyscy padamy ofiarami tych sprzeczności stać nas na globalny akt solidarności – do której doprowadziło nas poczucie krzywdy, ubierane w materialistyczne i metafizyczne teorie, których będąc reprezentantami, przetwórcami/wytwórcami wychodzimy na ulice, piszemy teksty, rozmawiamy z innymi – ten akt solidarności nie usuwa poczucia krzywdy, umacnia je, tak jak historyczna pamięć: obozy koncentracyjne, do których doprowadziła tak zwana demokracja i kapitalizm pokazały nam dobitnie i ofiary, i katów zamienionych w zwierzęta.

Walka związkowa jako element bieżącej walki o poprawę bytu w ramach systemu nie może ignorować walki o prawa jakie sami nadajemy zwierzętom – docelowa sytuacja, a więc wyjście z alienacji musi oznaczać także złamanie alienacji człowieka od samego siebie, na równi z alienacją wobec przyrody.

Szczepan Kopyt (ur. w 1983 r. we Wrocławiu) – poeta i muzyk. Wydał tomy wierszy: „[yass]” (2005), „możesz czuć się bezpiecznie” (2006) oraz „sale sale sale” (2009), który otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Gdynia. Wraz z zespołem Yazzbot Mazut wydał płyty „W pustyni i w puszczy” (2008) i „Mazut Mazut” (2010). Wspólnie z Piotrem Kowalskim stworzył płytomik „buch” (2011), który otrzymał honorową nagrodę Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka Lata” 2011. Mieszka w Poznaniu.

Share This