Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zaprasza na spotkanie poświęcone myśli wybitnego polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego, które odbędzie się 10 grudnia 2012 roku o godz. 18:15 w siedzibie PTE w Poznaniu przy ul. Klasztornej 24/25.

 Dołącz na Facebooku

Spotkanie będzie miało charakter popularyzujący biografię i dorobek naukowy Michała  Kaleckiego na podstawie wydanej w 2012 r. przez wydawnictwo ZK PTE książki autorstwa Julio Lópeza G. i Michaëla Assousa pt. Michał Kalecki (seria: „Wielcy Myśliciele w Dziedzinie Ekonomii”).

 

Głównym przedmiotem dyskusji będą następujące zagadnienia:

– aktualność myśli Kaleckiego w kontekście współczesnych analiz makroekonomicznych;

– powody nieobecności Kaleckiego w programach nauczania;

– różnice między podejściem do ekonomii Kaleckiego, Keynesa i Marksa;

– teorie Kaleckiego a polityka deflacyjna.

 

W dyskusji wezmą udział dr Jacek Wallusch (Katedra Teorii i Historii Ekonomii UEP) oraz dr Krzysztof Nowak (Instytut Filozofii UAM). Moderatorem spotkania będzie Krzysztof Czarnecki (doktorant – Katedra Pracy i Polityki Społecznej, UEP).

Share This