W ramach sesji odbędzie się panel promujący numer 3/2017 PT „Czas Marksa – 150 lat Kapitału”.

Podczas panelu będą dostępne darmowe, promocyjne wersje drukowane numeru.

 

150 lat temu Karol Marks opublikował pierwszy tom swoich obszernych studiów nad kapitalizmem. Zatytułował go Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. W epoce, w której kapitalizm dopiero stawał się hegemonicznym reżimem gospodarczym, Marks zarówno przewidział jego planetarną dominację, jak i opisał historię jego rozwoju opartego na przemocy akumulacji pierwotnej, wywłaszczającej przedkapitalistyczne wspólnoty z powszechnie dostępnych dóbr wspólnych.

Do dziś jednak nie słabną głosy krytyki, że w Kapitale zbyt dużo uwagi poświęca się samemu kapitałowi, a za mało możliwościom innej organizacji produkcji i wymiany. Wypracowanie nowej perspektywy teoretycznej, która wychodziłaby od powszechnie i bezwarunkowo dostępnego dobra wspólnego i zmierzałaby ku zrównoważonemu, sprawiedliwemu i jak najbardziej inkluzywnemu rozwojowi społecznemu, pozostało już zadaniem dla czytelniczek i czytelników Marksa.

Zadanie to jest aktualne dzisiaj być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. We współczesnym kapitalizmie rośnie znaczenie kooperacji i współpracy w sieciach komunikacji, a dostępność naturalnych, miejskich i cyfrowych dóbr wspólnych staje się coraz bardziej nieodzowna dla procesów produkcji i reprodukcji społecznej.

Zapraszamy Was na organizowaną przez Praktykę Teoretyczną i Instytut Filozofii UAM sesję naukową „Dobra wspólne i granice kapitalizmu” podczas której będziemy dyskutowali kwestie krytyki ekonomii politycznej z perspektywy historycznego i współczesnego znaczenia dóbr wspólnych dla antykapitalistycznych ruchów oporu oraz możliwości istnienia alternatywy dla kapitalizmu. Specjalnym gościem sesji będzie prof. Massimo De Angelis, światowej rangi badacz problematyki dóbr wspólnych we współczesnym kapitalizmie i redaktor pisma The Commoner.

W ramach sesji odbędzie się także panel promujący nasz ostatni numer wydany z okazji 150-lecia publikacji pierwszego tomu Kapitału. Na tę okazję przygotowaliśmy promocyjne, drukowane wersje tego numeru. Będą one do odbioru podczas panelu, a także w wybranych punktach w Polsce (więcej informacji wkrótce).

 

Sesja naukowa – „Dobra wspólne i granice kapitalizmu”

Organizator: Czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna”, Instytut Filozofii UAM

 

30 listopada 2017

Wydział Nauk Społecznych, Budynek C, sala 1 (parter), ul. Szamarzewskiego 89

 

10.00 – Powitanie uczestników przez Organizatorów

10.15 – prof. Roman Kubicki (UAM) – Oficjalne otwarcie sesji naukowej

10.30 – prof. Massimo De Angelis (University of East London) – Commons and Radical Social Change

11.30 – Przerwa

11.45 – mgr Michał Pospiszyl (ISP PAN) – Papieskie imperium i przestrzenie średniowiecznego komunizmu

12.15 – mgr Anna Piekarska (Praktyka Teoretyczna), mgr Jakub Krzeski (UAM) – Wyobraźnia a podporządkowanie – opór protoproletariatu wobec grodzeń

13.15 – Obiad

14.45 – mgr Bartosz Wójcik (ISP PAN) – Dialektyczna rewolucja: Lenin i Hegel

15.30 – mgr Łukasz Moll (UŚ) – Teoria kapitalizmu i widmo polskości. Wnioski z debaty postkolonialnej dla sporów o genezę polskiego kapitalizmu i nowoczesności

16.15 – dr Krystian Szadkowski (UAM) – Dobro wspólne i granice kapitalizmu: podsumowanie sesji i dyskusja.

16.45 – Przerwa

17.00 – Panel dyskusyjny – Premiera numeru „Praktyki Teoretycznej” – Czas Marks. 150 lat Kapitału

Prowadzenie: mgr Jakub Krzeski (UAM). Uczestnicy: dr Joanna Bednarek (UAM), mgr Anna Piekarska (Praktyka Teoretyczna), dr hab. Jan Sowa (UW).

 

 

Share This