Zapraszamy na kolejne seminarium Praktyki Teoretycznej z cyklu „Praca i produkcja”. Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: praktyka.teoretyczna@gmail.com (ilość miejsc ograniczona).
26  kwietnia 2014, Wrocław
Miejsce: Wydział Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Biskupa Nankiera 15 (Z Dworca PKP – tramwaj 8 (w stronę ZAWALNA) albo 9 (w stronę SĘPOLNA) – do przystanku HALA TARGOWA)

PROGRAM

13.00-15.30- Seminarium lekturowe

13.00 – 13.20 – Joanna Bednarek – Wprowadzenie do dyskusji i przedstawienie problematyki seminarium
13.20 – 13.40 – Agnieszka Kowalczyk – Bunt ciał. Uwagi na marginesie Kalibana i wiedźmy S. Federici.
13.40 – 14.00 – Marcin Marszałek – Relacja między pracą produkcyjną i reprodukcyjną w świetle badań nad zinstytucjonalizowaną opieką nad dziećmi w Polsce
14.00 – 14.15 – Przerwa
14.15 – 15.30 – Dyskusja
Lektury (udostępniane po zgłoszeniu na seminarium):
A. del Re, Produkcja/reprodukcja [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 223-248.
M. Dalla Costa, Rozwój i reprodukcja, „Przegląd Anarchistyczny” 11/2010, s. 147-164.
L. Fortunati, The Arcane of Reproduction, Housework, Prostitution, Labor and Capital, Autonomedia, New York 1995.
F. Nowicki, Czy i jak kapitał zarabia na patriarchacie?
I. Wallerstein, Struktury gospodarstw domowych a formowanie się siły roboczej w kapitalistycznej gospodarce-świecie, przeł. M. Starnawski, „Recykling Idei”, 13/2012, s. 49-53.
S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004, s. 68-82 i 107-115.

15.30- 16.40 – Obiad

16.40 – 19.05 – Seminarium badawcze

16.40 – 17.25 – M. Janik – Stając się widocznym. Cztery uwagi na temat optycznego i temporalnego wymiaru reprodukcji.
17.25 – 18.10 – R. Zawisza – Religia, kobieta, gnoza – uwagi na marginesach lektury „Caliban and the Witch” S. Federici
18.10 – 18.20 – Przerwa
18.20 – 19.05 – K. Piskała – Między krytyką społeczną a manifestem politycznym. Powieści Wandy Wasilewskiej i spory ideowe socjalistów w latach 30.

21.30 – Kolacja – spotkanie towarzyskie.

Share This